Engelsk översättning openers

Fransk översättning ouvreurs

Italiensk översättning apri

Tysk översättning Öffner

Spansk översättning abrelatas

Öppnare avser specialverktyg för att öppna konserver, burkar, flaskor med mera. Konstruktion av sådana verktyg har i århundraden varit till lycka för alla kluriga uppfinnare av verktyg mer eller mindre användbara.

  • Korkskruvar för att dra ur korkar ur vinflaskor finns i ett stort antal varianter, alltifrån enkla handverktyg till snillrika utdragare av olika slag. Läs mer > Korkskruvar.
  • Konservöppnaren blev en nödvändighet när man började konservera mat i tillslutna metallburkar. Konservöppnare förekommer i olika snillrika utförande såväl mekaniska som elektriska. Läs mer > Konservöppnare.
  • Locköppnare är ett redskap för att öppna trilskande burk- och flasklock. Ibland kallas konservöppnare för burköppnare vice versa. Läs mer > Locköppnare.
© Kunskapskokboken. Reviderat 2023-09