Engelsk översättning turkey egg

Fransk översättning oeuf de dinde

Italiensk översättning uovo del tacchino

Tysk översättning Truthahnei

Spansk översättning huevo del pavo

Kalkonägg är cirka 8 centimeter långa och väger cirka 85 gram (hönsgägg cirka 60 gram). Färgen varierar, men är vanligtvis krämgul med bruna små prickar. Smaken likartad med hönsägg. De har hög kolesterolhalt. En höna kan värpa 100-120 ägg under en period av sex månader. Hönorna behålls bara en säsong. Avel för snabbväxande bredbröstade kalkoner har medfört minskad fortplantningsförmåga. Kläckbarheten är endast 35 %. Artificiell befruktning är den enda möjligheten i kommersiell produktion. Vid naturlig parning klarar en tupp ett 10-tal hönor. Är hönorna för få kan de skadas så svårt att de dör av tuppens burdusa hantering. Ofta sätter man en speciell sadel på dem för att skydda ryggen. Läs mer > Kalkon.


SÅ ANVÄNDS KALKONÄGG

Kalkonägg används på samma sätt som hönsägg.

Hållbarhet: Likvärdigt hönsägg, 2-3 veckor i kylskåp.

Koktid: Mjukkokt 10-11 minuter.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2018-04

Läs mer

Om ägg, så används ägg

Kalkon }