Engelsk översättning goose egg

Fransk översättning oeuf d'oie

Italiensk översättning uovo dell'oca

Tysk översättning Gansei

Spansk översättning huevo del ganso

Gåsägg nämns ofta i litteraturen, "stort som ett gåsägg", men få i dagens samhälle vet hur stort det är. Vi kan upplysa om att de är 8-10 centimeter långa (hönsägg cirka 6 cm) och de väger runt 170 gram (140-220 gram), det vill säga cirka tre gånger mer än ett hönsägg. Tamgäss lever ofta i livslånga familjeförhållanden med upp till 5 honor per hane. Värpningen börjar i februari–mars i södra Sverige och någon månad senare i norr och pågår upp till tre månader. Ligger äggen kvar i redet värper honan ett 10-tal och vill sedan ruva. Plockar man bort äggen efter hand som de värps, brukar antalet ägg per hona variera från 20–30 för tyngre raser och upp till ett 60-tal för lättare raser. Äggen kläcks numera oftast i äggkläckningsmaskin efter 30 dygn. Läs mer > Tamgås.


SÅ ANVÄNDS GÅSÄGG

Gåsägg används och äts som vanliga hönsägg. 

Hållbarhet: Likvärdigt hönsägg, 2-3 veckor i kylskåp.

Koktid: Mjukkokt 10-12 minuter.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2018-04

Läs mer

Om ägg, så används ägg

Tamgås