Engelsk översättning duck egg

Fransk översättning oeuf de canard

Italiensk översättning uovo dell'anatra

Tysk översättning Enteei

Spansk översättning huevo del pato

Ankägg är något större än vanliga hönsägg, 6-7 centimeter höga. Äggen har en ljus grön färgton. Storlek, smak och äggproduktion varierar med ras. Ankor kan värpa som höns och under bra förhållander, det vill säga får tillräckligt med ljus och foder, så kan de få upp till 200 ägg per år. "Ankornas anka" (urfadern), med andra ord pekingankan, är ingen god ruvare. Äggen är gulvita och väger cirka 70 gram. Den svenska lantrasen blå anka värper 50-100 ägg om året, medan svensk gul anka värper ännu fler. Läs mer > Ankor.

Hälsa: Risk för salmonella i ankägg förekommer och bör därför ätas tillagad.


SÅ ANVÄNDS ANKÄGG

Ankägg är alldeles utmärkta till mat och bakning och används på samma sätt som hönsägg. Det anses till och med att ankägg är bättre till bak än andra ägg.

Vikt: Cirka 125 gram per styck.

Hållbarhet: Likvärdigt hönsägg, 2-3 veckor i kylskåp.

Koktid: Mjukkokt 8-10 minuter.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2018-04

Läs mer

Om ägg, så används ägg

Ankor ¤