Latin: Hygrophorus nemoreus

Ätbarhet: God/ätlig matsvamp.

Hatt & fot: Ljust brunbeige hatt. Ibland strimmig med tunna trådar som är invuxna i ytan. Ljusare fot utan ring.

Undersida: Svagt beigevit. Glesa skivor, vidväxta fästen, nedlöpande.

Svampkött: Ljust beige. Mild lukt och smak.

Utbredning: Sällsynt i södra och mellersta Sverige.

Växtsätt: Tillsammans med ek, hassel och ibland tall.

Förväxlingsrisk: Ängsvaxskivling (god) som växer på ängs- och i hagmarker.

Läs mer

Svampguiden

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj