Energidryck

Energidryck

(energidrycker, sportdrycker)

Energidrycker (sportdrycker) syftar till att pigga upp och att ge extra energi vid behov, t.ex. i sportsammanhang. Enligt marknadsledaren Red Bull ger deras dryck ökad prestationsförmåga, förbättrad koncentrations- och reaktionsförmåga, ökat välbefinnande och ämnesomsättning.

Innehåll: Energidrycker är söta läskedrycker som i de flesta fall innehåller höga halter koffein, glukuronolakton, taurin och B-vitaminer. Ingredienser i Red Bull: Taurin, glukoronolakton, koffein, niacin, pantonensyra, vitamin B6 & B12, sakros, glukos, samt i sockerfri acesulfam K, aspartam/sucralos. En vanlig burk energidryck (250 milliliter) med en koffeinhalt på 320 milligram per liter, motsvarar i koffeinmängd ungefär en vanlig kopp bryggkaffe (1,5 deciliter). Det förekommer även energidrycker med betydligt högre koffeinhalter.

Hälsa: Energidrycker har utretts i flera omgångar av experter i en rad länder och av Efsa, den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten. Dessa utvärderingar har inte visat att energidrycker är farliga för hälsan om man dricker dem i måttliga mängder. Energidrycker har varken positiv eller negativ effekt på konditionens utveckling vid träning. Det är i huvudsak koffein som har positiv och negativ inverkan. Koffein kan ge ökad vakenhet och mental aktivitet, men gör inte att vi får lättare att lära oss saker. Koffein stimulerar andning och hjärtverksamhet. Det finns dock forskning som visar att om man dricker energidrycker samtidigt med alkohol, kan koffeininnehållet i energi­dryckerna medföra att man blir mindre medveten om hur berusad man är. Det förekommer energidrycker med mycket hög koffeinhalt. Om man får i sig för mycket koffein kan man till exempel drabbas av sömnproblem, huvudvärk, ångest och oro, yrsel och hjärtklappning. Stora mängder koffein kan ge illamående, kräkningar och diarré. Barn och tonåringar har generellt lägre kroppsvikt än vuxna och reagerar därför på mindre mängder koffein. Många vuxna har genom att dricka kaffe regelbundet utvecklat en viss tolerans för en del av koffeinets effekter, vilket mer sällan gäller för barn och tonåringar. Detta gör att många barn lättare än vuxna känner negativa effekter av att få i sig koffein. Källa: Livsmedelsverket.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-04

Läs mer

Livsmedelsverket

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj