Tillverkning hårdost

Foto: Glad i ost, Bäckströms Förlag

Tillverkning hårdost

(ystning)

Tillverkning av hårdost (ystning) är ett elegant sätt att konservera mjölk. Vid osttillverkning används mjölk från kor, får, getter eller buffel. Mjölken tillsätts syrningskultur och löpe. Löpet får osten att koagulera (stelna). Därefter avskiljs vassle (främst vatten) från ostmassan och kvar blir merparten av mjölkens fett, proteiner, kalcium och vitaminer. Sedan pressas ostmassan i olika formar och efterbehandlas, samt lagras på olika sätt för att utveckla smakerna.

Hårdosttillverkningens olika arbetsmoment:

  1. Förbehandling av mjölk, separering och pastörisering.
  2. Tillsättning av syrningskultur (bakteriekultur), mogning.
  3. Tillsättning av löpe, koagulering av mjölken.
  4. Brytning, förröring - avskiljning av vassle från ostmassa.
  5. Värmning, efterrörning.
  6. Pressning, formning av ost.
  7. Efterbehandling, saltning och förpackning.
  8. Lagring och mogning.

Läs mer > Se respektive moment i högerkolumnen.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-12

Läs mer

Ostforum