Idisslares magar

Fotograf/bild: Arla ¤

Idisslares magar

(idisslare 1. våmmen 2. nätmagen 3. bladmagen 4. löpmagen, Kons magar, Hästens mage)

Latin: Ruminantia 1. rumen 2. reticulum 3. omasum 4. abumasum

Engelsk översättning Ruminants 1. rumen, blanket/flat tripe 2. reticulum, honeycomb tripe 3. omasum, book tripe 4. abumasum

Fransk översättning ruminants 1. panse 2. bonnet 3. feuillet 4. caillette

Italiensk översättning ruminanti 1. rumine 2. reticulo 3. omaso 4. abomaso

Tysk översättning Wiederkäuer 1. Pansen 2. Netzmagen 3. Blättermagen 4. Labmagen

Spansk översättning rumiantes 1. rumen 2. reticulo 3. omaso 4. abomaso

Idisslare (idissla = tugga om halvsmält föda som stöts upp av magen) är en underordning till partåiga hovdjur (Artiodactyla). Deras mage består av tre eller fyra avdelningar - våm, nätmage, bladmage och löpmage. De som endast har tre avdelningar saknar bladmagen. Som idisslare med fyra magar räknas giraffdjur, gaffelantiloper, hjortdjur, och slidhornsdjur med bland annat kor, får och getter. Hästen är inte en idisslare.

Matsmältning: Idisslare är växtätare, men de saknar enzym som kan bryta ned växtfödan. För att klara detta använder sig djuren i stället av bakterier som de får genom att äta jord. Bakterierna bryter ner växterna till näringsämnen i en jäsningsprocess.

Kossans (idisslarens) fyra magar: I och med att kossan saknar framtänder i överkäken, river hon av gräset med tungan och maler ner det med tuggtänderna innan det hamnar i magen.

  1. Våmmen: Den dåligt tuggade födan hamnar i kons stora våm, som rymmer cirka 200 liter. Mikroorganismer får växtdelarna att börja jäsa, vilket senare gör födan lättare att tugga och smälta. Våmmen dras samman en gång i minuten som gör att nytillkomna växter blandas med det jästa. Det dåligt tuggade fodret flyter upp till ytan och stöts upp och tuggas på nytt. Det är en löpande process som kan pågå i upp till 8 timmar per dygn.
  2. Nätmagen: När bakterierna i våmmen omvandlat födan tillräckligt, flyter den över i nätmagen. Där ältas den och formas en boll, som stöts upp i munnen, för att åter tuggas grundligt med salivenzymer. Det är denna extra bearbetning av födan som benämns att idissla.
  3. Bladmagen: När kon har tuggat färdigt, sjunker bollen ned i den tredje magen, som ältar den vidare.
  4. Löpmagen: Från bladmagen skickas den nästan nedbrutna födan över i den fjärde och egentliga magsäcken, löpmagen. Där finns en bakteriedödande syra för att undviker sjukdomar, när näringsämnena tas upp ur tarmarna.

Tripe (fr. & eng. = komage) är ett namn på maträtt tillagad främst av idisslares mage. Därvid används inte löpmagen, bara de tre andra magarna och främst nätmagen. Läs mer > Mage.

Hästen är ingen idisslare. Dess matsmältning är mindre effektiv för utvinning av näring, men dubbelt så snabbt. Jäsningen sker längst bak i systemet, i tjocktarmen och i den stora blindtarmen.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2018-05

Läs mer

Mage