KunskapsKokboken: Vi är kaxiga och påstår att Kunskapskokboken är världens största gastronomiska uppslagsbok omfattande alla slags recept, allt om matlagning och matvaror. Tillika världens mest omfattande ordbok och lexikon. Dessutom det mesta om mathälsa och viktkoll, samt en unik dryckesguide. som matchar matsmak med dryckens smak. Allt med utgångspunkt ur ett europeiskt perspektiv, med extra fokus på fransk och Skandinavisk kokkonst. Totalt närmare 10.000 avsnitt. Att sträckläsa all text = 60 dagar (à 3 minuter/avsnitt, 8 timmar/dag).

Hemsidan är gratis och utan reklam tack vare ideella insatser. All text har skrivits av Krister Hanner, men många äro de som bidragit på olika sätt med sin kunskap, recept och bildmaterial. Vi är annonsfria och stöttas av sponsorer, bidrag och ideellt arbete.

Vår ambition är att göra kokboken så bra att det inte går att göra den bättre och omfatta allt. Hemsidan består idag av knappt 10.000 olika avsnitt. Textmassan är större än Nationalencyklopedin. Pedagogik är viktigt, både novisen och fackmannen skall ha glädje av hemsidan. Ämnesområdet är oändligt, så även om vi är klara blir vi aldrig riktigt klar. Se vad en medlem anser om hemsidan > Så tycker Lars.

Kunskapskokboken består av tre delar:

Totalt finns 9.800 avsnitt varav recept 4.900 och 4.900 faktakapitel. 

 • Kockskolan = allt om matlagning (se Kokkonst) och allt om mat (se Varufakta). Läs mer > Om Kockskolan.
 • Dryck och Drink = allt om drycker (se Dryck) och drinkar (se Drink). Läs mer > Om Dryck och Drink.
 • Dietkokboken = allt om mathälsa och viktkontroll (se Dietkoll). Läs mer > Om Dietkokboken.

Kunskapskokboken är unik:

 • Fakta: Ingen annan har ett så omfattande kunskapsmaterial om matlagning, mat, dryck, hälsa och viktkoll. Det finns 4.900 faktakapitel, varav varufakta 3.600, kokkonst 800 och Dietkoll drygt 500.
 • Ordbok och lexikon: Varor och styckdelar (> 3.000) presenteras på 6 språk. Likaså de flesta mattermer, svenska och i synnerhet franska sådana (> 1000 styck). Ingen annan har något liknande.
 • Recept: Alla tillagningssätt redovisas för alla varor. Det finns cirka 6000 unika ("riktiga") recept, därutöver förekommer många varandra mycket snarlika recept. Kockskolan har 4800 (år 2022). Vad som saknas är fler unika asiatiska recept. Klassiska recept och husmanskost intresserar oss.
 • Filmer: Det finns ett par 1000 filmer som illustrerar fakta och recept.
 • GI- och näringsberäkning: Alla recept beräknas automatiskt (även medlemmarnas) med avseende på näringsvärden och tillagad portionsvikt. Vi är ensamma om automatisk beräkning av GI. Vår databas omfattar över 7000 ingredienser, nästan alla med 52 näringsuppgifter (> 300.000 sifferuppgifter).
 • Smakmatchning: Drycksmak matchas med matsmak. Ingen annan har ett system för smakmatchning av dryck med matsmak på det sätt som sommelierer rekommenderar. Det är hela maträttens smak som avgör vilken dryck som passar till maten, inte bara huvudingrediensen. Dryckesguiden är på detta sätt unik genom att tillagade rätter smakklassificeras.
 • Pedagogik: Med så mycket information är det viktigt att enkelt kunna finna rätt information vid rätt tillfälle. Stor möda läggs ner på hemsidans struktur, receptens utformning, sökfunktion, semantik, lämpliga länkar från avsnitt till avsnitt och så vidare. Branschtermer används men på ett sätt så att man ändå begriper innebörden om man är okunnig.
 • Sökmotor: Vi använder inte fritextsökning utan av specifika sökord. Snabbast att hitta något man söker brukar vara att använda sökmotorn (inställd på "Allt"). Man kan också enkelt botanisera sig fram genom avsnitten tack vare en väl strukturerad indelning.
 • Oberoende och annonsfri: Kunskapskokboken är en oberoende ideell verksamhet. Vi har inte störande annonser, men sponsorer som visas på olika sidor. Här slipper du rörliga bilder, popups och andra störande inslag.


OM KUNSKAPSKOKBOKEN

Grundare: Krister Hanner startade verksamheten 2002 med stöd av sönerna Tobias och Martin. Han har skrivit all text, vilket tog närmare 20 år på heltid innan hemsidan kunde lanseras. Hans arbete har skett utan ersättning (ideellt), så också i framtiden. Hemsidan stöttas även ideellt av kockar, dietister och andra experter, samt av företag.

Utveckling
: Kunskapskokboken är Sveriges och högst sannolikt världens största faktasamling om matlagning, varufakta, hälsa och viktkontroll. Vi utvecklas kontinuerligt, vilket sker i tre 10-årsperioder: 2002-2012 struktur, systemkonstruktion, recept, varufakta, dryckesguide, hälsa och viktkoll. 2012 såldes bildrättigheter med mera för kunna finansiera fortsättningen. 2012-2022 utveckling av matlagningskunskap ("kokkonst"), granskning och utveckling av recept och varufakta. 2022-2032 utveckling av kokkonst på högsta nivå, världens recept och matkultur. Sen e de klart!? De recept och fakta som inte färdiggranskats markeras med symbolen }. Läs mer > Symbolen }.

Referensgrupp och expertis: En referensgrupp av framstående kockar och branschföreträdare finns som stöd åt Kunskapskokboken, liksom ett flertal experter på ideell basis till exempel Michael Krikorev, Svampguiden och Björn SigBjörn, Milkum/Ostforum.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2022-09

Läs mer

Om Kockskolan

Om Dryck och Drink

Om Dietkokboken

Medlemsskap

För företag

Rubrikymbolerna # ¤ }

Mat på väggen

Så tycker Lars