Wokpanna till grill finns ibland att köpa som tillsats. Man kan också ställa en wokpanna (med metallhandtag) på grillgallret.

PS: Bilden ovan är lite missvisande. Wokning sker bara med lite råvaror i taget. Läs mer > Om wokning.

Läs mer

Om wokning

Wokpanna