Engelsk översättning sugar saucepan

Fransk översättning casserole sucre

Italiensk översättning casseruola lo zucchero

Tysk översättning Zucker Topf

Spansk översättning cazo el azúcar

Sylt-/sockerkokare är kastruller som speciellt anpassats till de höga temperaturer som krävs för att smälta socker. En ren kopparkastrull med ihåligt skaft, eller handtag av metall är därvid bra. Tennbeläggning kan smälta och trähandtag kan börja brinna. Kopparkastrull enligt bild kan köpas från Svenska Syltningssällskapet.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2019-12

Läs mer

Svenska Syltningssällskapet