Engelsk översättning rice steamer

Fransk översättning vapeur de riz

Italiensk översättning piroscafo di riso

Tysk översättning Reisdampfer

Spansk översättning vapor de arroz

Risångare är speciellt anpassade kärl (klot, korgar) för att koka ris i ångan över kokande vatten i en gryta. Kärlet är försett med många små hål som släpper igenom ånga, men hålen är samtidigt tillräckligt små för att behålla riset i behållaren. Tänk på att inte fylla behållaren med för mycket ris, eftersom riset sväller 2-3 gånger ursprungsvolymen. Riskokare är maskiner för att koka ris, vanligtvis i ånga (läs mer > Specialkokare).

© Kunskapskokboken. Reviderat 2018-04

Läs mer

Specialkokare

Recept med Risångare

Det finns 2 recept med Risångare