söt smak

söt smak

(1. sötma 2. söt, sött 3. sockra 4. sötsliskig 5. sötsur)

Engelsk översättning 1. sweetness 2. sweet 3. sweeten 4. sickly-sweet 5. sweet and sour

Fransk översättning 1. douceur 2. sucré/sucreée, doux/douce 3. sucrer 4. douceâtre 5. aigre-doux/aigre-douce

Italiensk översättning 1. dolcezza 2. dolce 3. addolcire 4. dolciastro, zuccherosa 5. agrodolce

Tysk översättning 1. Süsse 2. süss 3. süssen 4. süsslich 5. süss und sauer

Spansk översättning 1. dulzor, dulzura 2. dulce 3. endulzar 4. empalagoso 5. agridulce

  1. Sötma (fr. douceur) dvs söt smak, är en av de fyra grundsmakerna. Läs mer > Grundsmaker.
  2. Söt, sött (fr. sucré/sucreée, doux/douce).
  3. Sockra (fr. sucrer), sötgöra något. Vanligtvis strös socker över något.
  4. Sötsliskig (fr. douceâtre) = något som upplevs alltför sött.
  5. Söt-sur (fr. aigre-doux/aigre-douce) något som smakar både sött och surt.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-01

Läs mer

Grundsmakerna

Om sötningsmedel

Om socker

Smak

besk smak

salt smak

sur smak, surhet

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj