Får (klicka för större bild)

Fotograf/bild: Martin Hanner, Spisa.nu ¤

Övrig mjölk

(1. getmjölk, 2. fårmjölk, 3. buffelmjölk)

Engelsk översättning 1. goat milk 2. sheep milk 3. buffalo milk

Fransk översättning 1. lait de chèvre 2. lait de brebis 3. lait de buffle

Italiensk översättning 1. latte di capra 2. latte di pecora 3. latte di bufala

Tysk översättning 1. Ziegenmilch 2. Schafsmilch 3. Büffelmilch

Spansk översättning 1. leche de cabra 2. leche de oveja 3. leche de búfala

Alla däggdjur inklusive människan producerar mjölk under dräktighetstiden (havandeskapet). Så länge människan har haft tamboskap har man använt sig av djursens mjölk som föda - till dryck, i matlagning, för tillverkning av smör, ost och yoghurt (läs mer > Så används mjölk). I dagens samhälle används mest komjölk, men också mjölk från get, får och buffel och då främst för framställning av ost (läs mer > Om ost, osttyper). Sägs det bara "mjölk" i recept så avses som regel just komjölk.

Näring: Mjölk från olika djur har olika näringssammansättning beroende på artens behov. Vattenlevande däggdjur som sälar och valar har högst näringsvärde med över 50% fettmängd. Detta för att ungarna snabb skall kunna bilda ett tjockt späcklager till skydd mot det kalla vattnet. Även renmjölk är betydligt fetare än komjölk. Lägst närings- och fettmängd i mjölken har hästar och apor. Mjölkens näringssammansättning varierar också för enskilda djur i samma ras beroende på födans kvalité och under dräktighetstiden (laktationstiden). Till exempel ökar fettmängden i renmjölk från cirka 12% efter några veckors laktationstid till runt 20% efter tre månader, vilket är väsentlig för att möta energibehovet hos den växande kalven. Nedan några standardvärden för den mjölk som används som människoföda.
 

Råmjölk ko

1 Getmjölk

2 Fårmjölk

3 Buffelmjölk

Humanmjölk

 Energi (Kcal/100g)

75

60

95

110

70

 Protein

  3%

  3%

  5%

  5%

  1%

 Fett

  4%

  4%

  6%

  8%

  5%

 Kolhydrater (laktos)

  5%

  4%

  5%

  5%

  7%

 Övrigt

  1%

  0%

  1%

  2%

  0%

 Vatten

87%

89%

83%

81%

87%

 Summa

100%

100%

100%

100%

100%

 Kolesterol mg

  14

  10

  11

    8

  14

 Kalcium mg

114

100

170

195

  34


© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-12

Läs mer

Så används mjölk

Komjölk

Om ost, osttyper