Hållbar mjölk

Fotograf/bild: Martin Hanner, Spisa.nu ¤

Hållbar mjölk

(H-mjölk, sterilmjölk, UHT-mjölk, ultra­pastöriserad mjölk, kaffemjölk)

Engelsk översättning Long life milk, UHT milk, ultra-pasteurized milk, sterilised milk

Fransk översättning lait UHT, lait ultra-pasteurisé, lait stérilisé

Italiensk översättning latte UHT, latte ultra-pastorizzato, latte sterilizzato

Tysk översättning Haltbarmilch, H-Milch, UHT-Milch, ultra-pasteurisierte Milch, sterilisierte Milch

Spansk översättning leche UHT, leche ultrapasteurización, leche esterilizada

H-mjölk (sterilmjölk, UHT-mjölk) är mjölk som hållbarhetbehandats och som därför kan förvaras i sin förpackning under lång tid. Mjölken utsätts för ultrahög temperaturbehandling (UHT), vilket också benämns ultra­pastörisering (läs mer > Om värmekonservering). Det innebär hastig upphettning till cirka 140°C i 2–4 sekunder. Därefter förpackas mjölken aseptiskt, vilket gör den så gott som steril. UHT-mjölk uppfanns på 1960-talet.

  • Fetthalt: Förekommer med olika fetthalt. 1,5% och 3%.
  • Smak: Den höga uppvärmningstemperaturen kan medföra maillardreaktion (se dito), vilket kan ge bruntonad mjölk med viss bitter kokossmak.
  • Alternativ vara: Kondenserad mjölk, mjölkpulver.
  • Försäljning: Sällsynt förekommande i svenska livsmedelsbutiker. UHT-behandling av ekologisk mjölk är tillåten i flera länder.
  • Förvaras i rumstemperatur. Hållbarhet i oöppnad förpackning: 4-12 månader. Hållbarheten i öppnad förpackning 4-5 dagar. H-mjölk lämpar sig inte att frysas in.

Kaffemjölk är H-mjölk vanligtvis i små tetraförpackningar. Fetthalt vanligen 1,5% (= mellanmjölk) men 3%-ig förekommer också (= standardmjölk).


SÅ ANVÄNDS H-MJÖLK


H-mjölk är ett alternativ till vanlig mjölk. Serveras med fördel kall. Den används sällan av svenska konsumenter och förekommer främst i storkök. Däremot ganska vanlig i många länder där butik och konsument har sämre kylförvaringsmöjligheter.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2015-01

Läs mer

Kondenserad mjölk

Mjölkpulver

Om värmekonservering

Om mjölk

Maillardreaktion