Av sädeskorn framställs hela och krossade kärnor, gryn, groddar, kli, flingor och mjöl. De vanliga svenska sädeslagen är vete, råg, korn och havre. Läs mer > Om sädesslag. Sädeskärnan består av kli, frövita och grodd. Det yttre skalet (agn) räknas inte till själva kärnan. Läs mer > Sädeskornets anatomi.

  1. Hela kärnor förekommer i ångpreparerad form t.ex. av vete kallat matvete, eller av havre kallat havrekärnor. Matvete kan kokas och användas som tillbehör till mat eller i sallader som ett alternativ till ris. Matvete och havrekärnor kan båda användas i brödbak och i müssli. Riskorn, majskorn och andra sädesslag kan också användas hela (se respektive vara).
  2. Kross är korn som klippts i bitar. De kan vara fin- eller grovkrossade. Det finns kross av vete, råg, och korn. Kross andvänds direkt eller uppblött i bröddeg. Läs mer > Om gryner, kross och grodd.
  3. Gryn är finmalda sädeskorn, men vars partikelstorlek är större än mjölets. Det finns många olika slags gryn av de flesta sädessorterna. Av gryn tillagas t.ex. gröt som mannagrynsgröt, havregrynsgröt och bovetegröt. Gryn används också som tillbehör till mat t.ex. i form av couscous eller bulgur, samt till efterrätter t.ex. risgrynsgröt. Läs mer > Om gryner, kross & grodd.
  4. Grodd hos säd är en del av kärnan och en biprodukt vid framställning av mjöl. Det finns vetegroddar att köpa i handeln som kan användas i bröd, müssli, sallader m.m. Läs mer > Vetegroddar, kross, kli.
  5. Kli är kärnans yttre skaldelar (exklusive agnar, se > Sädeskornets anatomi). Kli utvinns som restprodukt vid framställning av mjöl. Det finns vetekli, kruskakli, havrekli och rågkli. Kli används i gröt, på fil och i brödbak, men också för att panera, ströa brödform eller för att blanda i köttfärs. Läs mer > Om flingor & kli.
  6. Flingor (sädeskornsflingor) är korn som klipps och ångkokats ofta tillsammans med socker, salt och malt. Därefter har de plattats till (valsats) och slutligen rostats. Läs mer > Om flingor & kli.
  7. Mjöl är finmalda sädeskärnor. Av frövitan (läs mer > Sädeskornets anatomi) mals fint, oftast vitt mjöl. Ingår kli och grodd benämns det fullkornsmjöl. Läs mer > Om mjöl.
  8. Andra sädesprodukter: Av säd produceras även andra produkter som soja (av ris), alkoholhaltiga drycker som öl och whisky, socker, olja t.ex. vetegroddsolja osv. Dessa redovisas i andra avsnitt.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2013-02

Läs mer

Om vete

Om råg

Om havren

Om korn

Om ris

Om spannmål och säd

Sädeskornets anatomi

Om sädesgrodd, kli, kross, gryn

Om flingor och müsli

Om mjöl