Om sjöfågel }

Fotograf/bild: Stefan Hage, Birds.se ¤

Om sjöfågel }

(Andfåglar, Egentliga andfåglar)

Latin: Anseriformes, Anatidae

Engelsk översättning seabird, seafowl

Fransk översättning oiseau de mer

Italiensk översättning uccello marino

Tysk översättning Meeresvogel, Seevogel, Wasservogel, Schwimmvogel

Spansk översättning ave marina

Sjöfåglar (eng. seabirds) lever i sjö- och havsområden, till skillnad från skogs- och tamfågel. Ingetdera är biologiska begrepp, utan allmängiltiga benämningar. Ur gastronomisk-biologisk synpunkt är det andfåglar som är intressant.

Andfåglar (Anseriformes) är en ordning inom fåglar med familjen Egentliga andfåglar (Anatidae) som inrymmer vårt intresse av svanar, ejdrar, gäss, änder och ankor. Andfåglar finns över hela världen, men mest på norra halvklotet. Tre grupper är intressanta. 

  • Svanar (Cygnini) omfattat två släkten med 7 arter, bl.a. knöl- och sångsvan som förekommer i Norden. Knölsvanen är näst kiwifågel den tyngsta flygande fågeln som finns. Läs mer > Svanar.
  • Gäss (Anserini) är två släkten, dels ansergäss med 10 arter, bl.a. de i Norden häckande säd-, grå- och fjällgås, dels brantagäss med 5 arter, varav 4 i Norden, dvs kanada- och prutgås, vitkindad och rödhalsad gås. Läs mer > Vildgäss; > Tamgås.
  • Änder (Anatinae) är ett samlande begrepp för många olika andfåglar inom underfamiljerna dykänder (inkluderande ejdrar), simänder och skarvänder. Läs mer > Änder; > Ankor; > Ejdrar.


SÅ ANVÄNDS ANDFÅGLAR

Ur matsynpunkt är det i första hand de domesticerade arterna av gäss (=tamgås) och änder (=ankor) som är av intresse. Som vilda är de också intressanta ur jaktsynpunkt. Sjöfåglars fjädrar i synnerhet ejderdun är eftertraktade som stoppning i kläder och sängkläder. Tamgåsens och ankans lever intar en särställning som delikatess när den matats till att bli en fettlever (läs mer > Gåslever; > Anklever).

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj