Om is

Om is

(kolsyresnö, kolsyreis, torris, vattens fryspunkt, smältpunkt)

Is är vatten som fryser till hård massa under 0 grader Celsius och under 32 grader Farenheit, förutsatt att vattnet är rent. Inblandning av av olika ämnen försvårar för vattenmolekylerna att rada upp sig i iskristaller, fryspunkten sänks. För att inte kylvattnet i bilmotorn skall frysa på vintern blandar vi i glykol. Salt tillhör de ämnen som mest sänker fryspunkten (smältpunkten). Av denna anledning har havsvatten en lite lägre fryspunkt än vanligt vatten. 10% salt i vatten ger fryspunkt cirka -6°C och som max -21°C när saltet utgör 1/4-del mot vattnet. En annan ganska bra fryspunktsänkare är alkohol, 10% alkohol i vatten ger fryspunkt -4°C.

Kolsyreis (torris) är koldioxid i fast form. Vid -78,5°C ombildas flytande koldioxid till kolsyresnö, som sedan pressas samman i block till kolsyreis. Namnet torris syftar på att isen inte blir blöt som fruset vatten när den tinar, utan isen förångas i stället.

Köldskador: Många anser att brännvin skall vara riktigt isande kall och lägger den därför i frysen för att bli isande frostig. Att hälla i sig sådan kall snaps kan ge frysskador i munhåla och hals. Enligt brännvinskännare är det dessutom meningslöst att servera kryddad snaps isande kall eftersom kylan tar bort smakupplevelsen. Bäst alltså för hälsa och smak att dricka snapsen kall men inte isande. Klosyreis kan man inte ta i utan handskar, för annars får man köldblåsor liknande brännskador.


SÅ ANVÄNDS IS


Förr lagrade man upp vinterns is i stora block för att användas till kylning av mat under sommaren. Numera i kylskåpets tidevarv används is i hemmet huvudsakligen till drinkar.

Is till drinkar: Till flertalet drinkar behövs antingen iskuber eller krossad is och tillgång till en ismaskin är få förunnat. Lösningen kan vara att köpa färdig is i påsar, vilket förekommer i handeln, alternativt att offra kvällarna ett antal veckor i förväg för att frysa in små kuber. Det går åt mycket is. Proffsen räknar med 1 kg is per 7-8 drinkar! Behöver isen krossas, lägg den i en handuk, snurra runt så att isen innesluts och banka med en klubba eller annat lämpligt verktyg. Ett annat alternativ är att köra isen i en blender, vilket inte heller så många har. Mat­beredare är inte att rekommendera, de flesta förstörs.

Is till glassfrysning: När man gör glass måste den frysas under -20°C för att inte iskristallerna skall bli för stora. Att blanda is med mycket salt var en gång ett tekniskt framsteg för glasstillverkning som även används vid hemtillverkning idag. Läs mer > Så tillverkas glass.

Kolsyreis: Innan "fryskedjan" utvecklats i distributionen och innan frysfack/-boxar blev vanligt i hemmen användes kolsyreisen till att hålla glassen kall. På 50-talet var glasstårta populär festefterrätt och i synnerhet till jul. Den levererades då inpackad med kolsyreis. Till glädje för barnen gav isen lagd i vatten bubblor och mystisk rök.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2015-12

Läs mer

Så tillagas glass

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 1 Visa Dölj
test