Sprit och konsumtion

Sprit och konsumtion

(livets vatten, råsprit)

Sprit är definitionsmässigt en destillerad vätska med en lägsta alkoholhalt på 15 volymprocent, med undantag av ägglikör som måste innehålla minst 14%. Råsprit är en mellanform vid produktion av sprit.

Destillat av olika slag har historiskt något hädiskt och cyniskt, ofta kallats för "livets vatten". Hädiskt, då man i religiöst språk över hela världen använt uttrycket för friskt rinnande vattens livgivande verkan. Cyniskt, då för mycket av "livets vatten" kan förkorta livet. Till försvar kan sägas att alkohol från början användes medicinskt.

Eau-de-vie (latin = livets vatten) är en fransk benämning på destillat av bland annat druv- eller fruktvin. Cognac t.ex. är en eau-de-vie de vin och calvados en eau-de-vie de cidre. Vanligtvis används termen endast för torra och färglösa destillat av frukter, bär eller blommor, vilka i Frankrike även kallas för alcools blancs.

Whisky = livets vatten på gaeliska.

Aqua vitae
är latin och betyder "livsvatten" och är ursprungligen en benämning på destillerad alkohol. Ordet "akvavit" kommer från det latinska namnet.

Destillering är en metod att framställa koncentrerad alkohol ur vätskor med låg alkoholhalt. Vätskan hettas upp varvid alkoholen förångas vid 78,3 grader. Det var araberna som först kom på att destillera sprit.


Medelsvenskens spritkonsumtion (liter/år)

Konsumtion: 2008 konsumerades 7 liter sprit i genomsnitt per svensk över 15 år, vilket motsvarar 2,5 snapsar per individ och vecka.

Av total konsumtion svarade "oregistrerad" för 43%, dvs privatimport (33%), smuggling (12%) och hembränning (3%). 5% dracks på restaurang och knappt hälften såldes av Systembolaget. 2004 bedömdes oregistrerat svara för 60% av konsumtionen.

Systembolaget + restaurang: Mest sprit köpte man i Jämtland, 6 liter/person och minst i Skåne, 2,5 liter/person. Den låga andelen i Skåne kan förklaras med hög privatimport från Danmark och Tyskland.

Sedan 1960 har spritkonsumtionen minskat med 24%, försäljningen på Systembolaget med 55%. Samtidigt har konsumtionen av blanddrycker med lägre alkoholhalt ökat kraftigt och folk har övergått till att dricka öl och vin i stället.

Liter/person & år

1960

1980

2000

2008

60>08

Spritkonsumtion

9

11

6

7

-24%

Kcal per dag

49

60

35

37

 

Avser inköp på Systemboaget, restaurang, privatimport, smuggelgods och egen tillverkning. Beräknad per person över 15 år. Bygger på Jordbruksverkets och SoRAD Stockholms Universitets statistik.

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj