Om hjortdjur

Fotograf/bild: Joakim Hanner, Kunskapskokboken ¤

Om hjortdjur

(hjortar, tjur, hjort, bock, ko, hind, kid)

Latin: Cervidae, Hydropotinae, Capreolinae, Muntiacinae, Cervinae

Engelsk översättning venison

Fransk översättning cerf, venaison

Italiensk översättning cervo

Tysk översättning Hirsch

Spansk översättning venado

Hjortdjur (Cervidae) även kallat hjortar, är en familj med ett 50-tal arter tillhörande ordning partåiga hovdjur. Hjortdjur varierar i storlek från en mankhöjd av 4 dm (sydländsk purdu) till över 2 meter (älg). Kännetecknande för hjortar är att hannarnas horn fälls varje år efter parningstiden, för att sedan växa ut på nytt. En art, vattenrådjuret, saknar horn men har i stället betar. Hos renar har även honorna horn. Hanar benämns tjurar, hjortar, eller bockar, honor kallas kor, hindar, eller getter och barnen för kid.

Levnad: Hjortar lever i Nord- och Sydamerika, Eurasien och nordvästra Afrika. De flesta hjortdjur är skogslevande, men ren lever på öppen tundra och pampashjort på öppna grässlätter. Hjortdjur är växtätare och livnär sig av blad, skott, kvistar, blommor, frukter och i mindre utsträckning av gräs. Hos de flesta arterna lever hanar och honor åtskilda större delen av året, honor ofta i små flockar av närbesläktade individer. Hjortdjur brukar delas in i fyra underfamiljer. Svenska hjortdjur är arterna älg, rådjur, dovhjort, kronhjort och ren (se respektive).

  • Hydropotinae (1 art): Vattenrådjur hemmahörande i östra Asien.
  • Capreolinae (20 arter): Älg förekommer i Nordamerika (Amerikansk älg) och norra Eurasiens (Europeisk älg). Ren med 14 underarter förekommer runtom i arktiska områden. Rådjur och Sibiriskt rådjur i Europa och Asien. Svartsvanshjort i Nordamerikas västra delar och Viltsvanshjort hemmahörande i Kanada ner till Brasilien. I Sydamerika finns pampashjort, sumphjort, släkte puduhjortar (2 arter) och huemuler (2 arter) samt spetshjortar (7 arter) som även lever i Mellanamerika.
  • Muntiacinae (12 arter): Arten Tofshjort lever i Kina och Tibet. Släkte Muntjaker (11 arter) är hemmahörande i södra och sydöstra Asien.
  • Cervinae, egentliga hjortar (18 arter): I Europa finns Dovhjort och Kronhjort som också vistas i Nordafrika och Centralasien. I Iran och Irak finns Persisk dovhjort. Sikahjorten har sitt ursprung i östra Asien men är inplanterad i Europa. I Asien finns för övrigt många arter - Barasingahjort och Axishjort i Nepal och norra Indien, på tibetanska höglandet Vitläppad hjort, i Sydostasien Svinhjort, Lyrhjort, Sambarhjort, och Rusa timorensis. Filipinerna har Calamianhjort, Alfreds hjort och Rusa marianna, medan Indonesien har Baweanhjort. I Kina en liten stam av Davidshjort. I nordösta Asien och lever Wapitihjort.

Kunskapskokboken. Reviderat 2019-08

Läs mer

Älg, älgkött

Hjort, hjortkött }

Rådjur, rådjurskött

Ren, renkött }