Murklor omfattar några de godaste matsvamparna, men tyvärr är många giftiga och rekommendationen är att även icke giftiga och torkade murklor bör avkokas före förtäring av säkerhetsskäl. Förr ansåg man t.ex. att stemukla var ofarlig efter lång torkning (3 månader), men senare rön har visat att en hel del gift kvarstår och anses av Livsmedels­verket som olämplig föda, även efter att den förvällts.

Lär Dig känna igen de giftiga svamparna och använd inte svamp som Du är osäker på. Använd Mesyseinformation endast som vägledning. Kontakta expert vid osäkerhet. llamående och magsmärtor några timmar efter måltid, är vanligen tecken på lindrigare svampförgiftning, eller dåligt hanterad svamp.

Vid misstänkt förgiftning ring:
Giftinformationscentralen 112 (SOS Alarm).
För upplysning och information: 08-33 12 31.

Läs mer

Svampguiden

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj