Tabletter, pastiller }

Tabletter, pastiller }

Tabletter och pastiller ...

Pastill är en "välsmakande (inte alltför söt) tablett ofta innehållande ngt medel med välgörande inverkan på halsen och slemhinnorna".

Text ej klar.