GI-metoden innebär att man begränsar intaget av kost med högt GI-värde (läs mer > GI-glykemiskt index) vilket i huvudsak är att utelämna snabba kolhydrater som socker i kosten. GI-metoden i Sverige är en av Ola Lauritzson hemsnickrad variant av lågkol­hydrat­kost. Lauritzson hävdar att metoden i första hand är ett sätt att leva, att ha rätt kostvanor och att motionera mycket, men kommersiellt är metoden trots allt inriktad på människors önskan att gå ner i vikt. En detaljerad beskrivning och analys av metoden, dess filosofi, förklaringsmodell och recept redovisas i rapporten > Analys GI-metoden. 

Sammanfattning av filosofin:

  • Snabba kolhydrater är boven till övervikt.
  • Fritt fram att äta fett och protein (kött, fisk etcetera).
  • Snabba kolhydrater ger snabb energi i blodet och därför snabbt hungerkänslor.
  • Kroppen förbrukar mer energi för att förbränna fett och protein.
  • Protein och fett ger en högre mättnadskänsla.

Många har provat metoden och tror på den. Det vanliga svaret man får ” Jag har provat GI-metoden och den fungerade. Jag gick ner i vikt”. Vad det berodde på ifrågasätter man inte. Tyvärr återtar de flesta sin ursprungliga vikt efter bantningen trots att man följer ideologin. Då bantar man igen oftast med GI-metoden. Metoden är också populär för att den tillåter "frossande" av det goda fettet och proteinet.

Vetenskapliga belägg saknas, bortsett från vad som sägs om ketogen kost (läs mer > Kolhydratbantning, ketogen kost), men Lauritzson går längre i sina fria tolkningar av verkligheten. Dietkokboken har ingående analyserat GI i teori och praktik och kommit fram till följande. Analysen i sin helhet se > Analys GI-metoden.

  • Praktisk tillämpning i form av rekommenderade recept stämmer inte med ideologi som framförs. Ingredienser och näringsinnehåll ligger lågt från det man själv anser bör gälla. Recepten är sällan mer sofistikerade än att man exkluderat tillbehör som bröd, potatis, ris och liknande. Bedömning "grönt" och "gult" sätts enligt personligt tyckande och är ibland missvisande (rött markeras aldrig, även om man borde för vissa recept).
  • Att GI-kosten kan fungera som bantningsmetod beror på låga portionsvikter och/eller att recepten har låg energitäthet (”smalmat”), inte på grund av att GI-kosten har unika egenskaper. GI i praktiken är inget annat än en lågkalorimetod.
  • Det finns ingen bra förklaringsmodell vare sig medicinskt eller analytiskt. De medicinska förklaringarna är antingen felaktiga eller så är dess vikteffekt marginell. Kunskapen om näringslära är låg, med feltolkningar och oseriösa påståenden. Man drar höga växlar på marginella företeelser.
  • GI är ingen bantningsmetod, det vetenskapliga underlaget för GI är otillräckligt och osäkert. Någon bra beräkningsmodell avsedd för bantning kan inte skapas på grund av den definition som gäller för GI där varor utan kolhydrater har satts till noll.

Dietkokbokens GI-system: Trots att vi anser att GI inte fungerar som metod, har vi skapat ett analysverktyg som beräknar GBR (GI för recept, läs mer > GB-glykemisk belastning). Motivet att göra detta är att så många använt sig av systemet och tror på det. Det är svårt att få troende att ändra uppfattning. Vi presenterar GI tillsammans med traditionell kaloriberäkning och vi tror att man med tiden får självinsikt och inser GI-metodens brister och inser att det i själva verket är en lågkalorimetod när metoden ger positiva resultat. Under alla omständigheter är inte GI-metoden lika hälsofarlig som LCHF (läs mer > LCHF-metoden).

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

 

Läs mer

Analys GI-metoden

GI-glykemiskt index

GB-glykemisk belastning

Kolhydratbantning, ketogen kost

LCHF-metoden

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj