Produktion, konsumtion får- och getkött

Fotograf/bild: Kunskapskokboken

Produktion, konsumtion får- och getkött

Produktionen fårkött*) inklusive lammkött var 9,5 miljoner ton år 2017 i världen (exklusive självhushåll). En ökning med 11% under senaste 10-årsperiod (världens befolkning +11%). Fårkött produceras till hälften i västra Asiens bergstrakter från Turkiet till Kina. Fårkött utgör 9% av all köttproduktion. Läs mer > Köttproduktionen i världen.

Produktionen getkött*) i världen var 2017 knappt 6 miljoner ton (exklusive självhushåll), en ökning med 31% under senaste 10-årsperiod. Getkött produceras främst i Kina, Indien, Pakistan och i Centralafrika från Nigeria till Sudan. I Europa främst Grekland. Man kan dock misstänka att konsumtionen är större på grund av hög andel oregistrerad lokal konsumtion och svårighet med produktionsregistrering i de områden där getterna förekommer. Getkött utgör 5% av världens köttproduktion. Läs mer > Köttproduktionen i världen.

*) Köttproduktion avser så kallad slaktvikt (djuret utan skalle, hud, inälvor och underben). "Kött" = nöt-, fläsk-, får- och getkött inklusive ungdjur. Vilt och fågel redovisas separat. Läs mer > Om kött och > Köttproduktionen i världen.

Utveckling 1961-2017: Fårköttsproduktionen har under perioden ökat med 93%, vilket är mindre än befolknings­ökningen (+144%). I Asien har produktionen nästan femdubblats (+485%). I Europa har Irland ökat med sin produktion med 81%% och Grekland med 71%. Australien +15%, Nya Zeeland -1%. Getköttsproduktionen har fyrdubblats under perioden. I Asien en 6-dubbling främst Kina, i Afrika 3½ gånger.

Förbrukning Sverige: Enligt Jordbruksverket producerades 5.000 ton fårkött år 2017 (slaktvikt). Förbrukningen (produktion +import -export) var 19.000 ton. Förbrukning per invånare och år knappt 2 kilo, en ökning med 36% under senaste 10-årsperiod. Konsumtion se nedan.

Svensk import-export 2017: Lammköttet som importeras är färskt och fryst både benfritt och med ben. Totalt 13.700 ton (+60% på 10 år). Största importland är Irland med knappt 38% av importen. Därefter Nya Zeeland cirka 25% följt av Nederländerna med ~19%. Exporten var 0,2 ton (-50% på 10 år). Andel svenskt kött av förbrukning var 28% (2008 = 37%). Källa: Jordbruksverket.


VÄRLDENS FÅRKÖTTSPRODECENTER


Kina är väldens största producent av både får- och getkött, 25% respektive 39% av världsmarknaden.

Fårkött: Asien svarar totalt för mer än hälften av marknaden för fårkött (52%), varav Kina står för hälften. Utöver Kina är också Afghanistan en stor producent (12%). Stora producenter är också Australien och Nya Zeeland som tillsammans svarar för 12% av världsmarknaden. I Europa är UK största fårproducent med 25% av Europamarknaden, därnäst Ryssland (23%). Sverige har en liten fåravel med 0,5 promille av världsmarknaden. Största produktion per invånare har Nya Zeeland, följt av Afghanistan, Irland, Australien, Grekland och Uzbekistan (grönmarkerat i tabellen).

Getkött: Asien svarar för nästan 3/4-delar av getköttsproduktionen (72%), vara Kina står för över hälften. Produktionen av getkött är också hög i Indien och intilliggande länder, samt i Centralafrika. Största produktion per invånare har Mongoliet, följt av Chad och Mali (grönmarkerat i tabellen).

 

 Per person kg  Per person kilo
 Fårkött år 2017

Milj ton

Andel

Prod

Kons

 Getkött år 2017

Milj ton

Andel

Prod

Kons

 Nordamerika

0,1

1%

0,2

0,1

 Nordamerika

0,0

0%

0,0

0,0

 Varav USA 81%

0,1

1%

0,2

0,1

 Mellanamerika

0,1

1%

0,2

0,1

 Mellanamerika

0,1

1%

0,3

0,2

 varav Mexiko 75%

0,0

1%

0,3

0,2

 varav Mexiko 82%

0,1

1%

0,5

0,3

 Sydamerika

0,1

1%

0,2

0,1

 Sydamerika

0,2

2%

0,5

0,3

 Asien

4,2

72%

0,9

0,6

 varav Brasilien 38%

0,1

1%

0,4

0,3

 Kina 55%

2,3

39%

1,6

1,0

 och Argentina 22%

0,1

1%

1,2

0,7

 Indien 12%

0,5

9%

0,4

0,2

 Asien

5,0

52%

1,1

0,7

 Pakistan 8%

0,3

6%

1,7

1,0

 varav Kina 48%

2,4

25%

1,7

1,0

 Bangladesh 5%

0,2

4%

1,4

0,8

 Afghanistan 23%

1,1

12%

32

20

 Myanmar 2%

0,1

2%

1,7

1,0

 Turkiet 7%

0,3

4%

4,1

2,6

 Mongoliet 2%

0,1

1%

26

16

 Iran 6%

0,3

3%

3,6

2,2

 Europa

0,1

2%

0,2

0,1

 Indien 5%

0,2

2%

0,2

0,1

 varav Grekland 33%

0,0

1%

3,5

2,2

 Uzbekistan 5%

0,2

2%

7

4

 Afrika totalt

1,4

23%

1,1

0,7

 Europa

1,2

12%

1,6

1,0

 varav Nigeria 18%

0,2

4%

1,3

0,8

 varav UK 25%

0,3

3%

4,5

2,8

 Chad 8%

0,1

2%

7,6

4,7

 och Ryssland 17%

0,2

2%

1,4

0,9

 Sudan 8%

0,1

2%

2,7

1,7

 Spanien 10%

0,1

1%

2,8

1,8

 Mali 7%

0,1

2%

5,3

3,3

 Frankrike 9%

0,1

1%

1,6

1,0

 Oceanien

0,0

1%

0,9

0,5

 Grekland 7%

0,1

1%

7

4

 varav Australien 94%

0,0

1%

1,3

0,8

 Irland 6%

0,1

1%

14

9

 Totalt 2017

5,9

100%

0,8

0,5

 Sverige

0,005

0,05%

0,5

0,3

 Totalt 2008

4,5

 Afrika totalt

1,8

19%

1,5

0,9

 Källa: FAOSTAT

 varav Nordafrika 46%

0,8

9%

4,5

2,8

 Oceanien

1,1

12%

28

17

 varav Australien 60%

0,7

7%

27

17

 och Nya Zeeland 40%

0,5

5%

96

59

 Totalt 2017

9,5

100%

1,3

0,8

 Totalt 2008

8,5

 Källa: FAOSTAT


Reservation: Siffrorna för får- och getkött är osäkrare än för till exempel nötkött. Dels för att andelen självhushåll sannolikt är stor, dels för att statistikinsamlingen är osäkrare i de områden där djuren mestadels lever, i synnerhet för historiska uppgifter.

Export och import fårkött: De stora exportörerna av fårkött är Nya Zeeland (cirka 40%) och Australien (38%). Därnäst UK (8%), Irland (5%), Spanien (3%) och Nederländerna (2%). Största importör är Kina, USA, Frankrike, UK, Tyskland och Belgien.


KONSUMTION 2017

Beräkning av konsumtion är en komplicerad historia. Den metod som Jordbruksverket tillämpar är att multiplicera förbrukning slaktvikt (produktion +import -export) med 0,62 för att få fram "konsumentvikt" vilket är det som konsumenten köper (läs mer > Om kött). Därutöver försvinner den del som konsumenten putsar bort och kastar som matrester.

Tabellen: Vi saknar statistik på netto export -import för de flesta länderna. Vad "Prod" och "Kons" i tabellen egentligen visar, är ländernas produktion i förhållande till sin befolkning och är därför missvisande för ländernas inhemska konsumtion. Särskilt gäller detta för länder med stor andel export som Nya Zeeland, Australien, UK och Irland, liksom för länder med stor import. På världsnivå blir produktion detsamma som konsumtion för att export och import tar ut varandra.

Konsumtion i konsumentvikt (inköpsvikt) per person och år (siffror inom parentes i tabellen):
  • Fårkött världen = 0,8 kilo per person och år.
  • Getkött världen = 0,5 kilo per person och år
  • Fårkött Sverige 1,2 kilo varav svensk produktion 0,3 kilo.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2019-02

Läs mer

Köttproduktion

Köttkonsumtion

Produktion, konsumtion nötkött

Produktion, konsumtion tamfågel

Produktion, konsumtion fläskkött

Om kött