Bildmaterial och illustrationer: Källa med länk till bildrättsinnehavaren anges alltid under visad bild eller illustration. Totalt cirka 9000 år 2020.
 • Bildmaterial: Cirka 3000 recept och varor har fotograferats av Martin Hanner. Upphovsrätten till bilderna har förvärvats av Mat.se, med förbehållet att de också får visas på Kunskapskokboken.

  Svenska bilder från Arla, Kungsörnen, Scan med flera företag samt enskilda individer har godkänts för publicering av upprättsinnehavarna.

  Utländska bilder: I mindre omfattning förekommer bilder från andra länder, varav många saknar godkännande i brist på kontakt.

  Svampbilder av Michael Krikorev enligt överenskommelse.

  Fågel- och djurbilder av Stefan Hage Birds.se och Stefan Oscarson enligt överenskommelse.

  Dryckesbilder enligt överenskommelse med producent eller agent.

  Filmer finns i stort antal som illustrerar recept eller varufakta, varav bild från filmen används som illustration. Källa och länk till filmen.

  Teckningar är utförda Petter Thoen, Joakim Hanner och Caroline Ahlqvist på uppdrag av Kunskapskokboken.
 • Tabeller: Faktatabeller och diagram är som regel gjorda av Krister Hanner baserat på officiell statistik, till exempel FOASTAT och Jordbruksverket. Källhänvisning anges i anslutning till illustrationen.
 • Näringsuppgifter för enskild vara hämtade främst från Livsmedelsverkets databas, därnäst från USDA (USA:s motsvarighet) och i tredje hand från producenters näringsuppgifter. Registret omfattar drygt 2.000 varor =  8.000 ingrediensval = 400.000 näringsuppgifter.
© Kunskapskokboken. Reviderat 2022-09