Rubrikymbolerna # ¤ }

Rubrikymbolerna # ¤ }

En genomgång av alla avsnitt är pågående med  granskning och uppdateringar som beräknas vara avslutad år 2004. Det finns rubriksymboler i innehållsförteckningar som används för det internt utvecklingsarbetet enligt nedan. Symbol på huvudrubrik gäller för alla underrubriker.

(hashtag) = granskat, men inte slutgranskat.

¤ (valuta) = slutgranskat, avsnittet är klart.

} (klammer) = ej granskat eller ofullständigt.

} För ingrediens = endast de viktigaste 8 näringsvärdena finns med (protein, fett, kolhydrater, fibrer, salt, aska och vatten, samt alkohol i drycker). Utan symbol = alla 50-talet näringsämnen finns med, eller åtminstone nästan, vilket gäller för de allra flesta ingredienserna (> 7000 styck). 


© Kunskapskokboken. Reviderat 2023-10