Dietkokboken, som ingår i Kunskapskokboken, omfattar allt om mathälsa och viktkontroll (= Dietkoll). Dietkoll är uppdelad i tre ämnesområden -  Mathälsa, Tillsatser i mat och Viktkoll, totalt omfattande över 500 kapitel. Det finns en beräknings­­funktion som automatiskt räknar fram tillagad portionsvikt, GI-, kalori- och näringsvärden för alla recept, även medlemmars inlagda recept. Avsnitten är kopplade till Kockskolans olika kapitel.


MATHÄLSA - Innehåll

 1. Om näringslära: Här behandlas, på ett för alla begripligt sätt, allmän kunskap om näringslära, energi- och näringsbehov, varu- och näringskonsumtion, ämnesomsättning, blodsocker och insulin, blodfetter med mera. Här finns kapitel om vegetarisk kost, stenålderskost, slow food och världens piggaste åldringar.
 2. Kostvanor och hälsan avhandlar "det metabola syndromet", överviktssjukdomar, ätstörningar och vad vetenskapen vet om mats inverkan på hjärta, kärl, tarmar, cancer, övervikt och diabetes.
 3. Portionsstorlek (tillagad vikt) räknas fram automatiskt för alla recept. Alla ingredienser (> 7.000) har försetts med rensfaktor och tillagningseffekt. Uppgifterna är hämtade från tillgänglig statistik, men framförallt genom egna tillagningstester.
 4. Vikt- och näringsändring tillagning beräknas automatiskt för alla recept inklusive medlemmarnas. Här beskrivs vad som händer när man tillagar mat och hur man näringsberäknar en måltid på rätt sätt. Vattenreduktion-vattenabsorption, fettreduktion-fettupptag, vitamin- och mineralförlust. Alla ingredienser förses med näringsvärden. Det finns cirka 8000 ingredienser att välja på i Varudatabasen (se nedan > Varudatabasen).
 5. Matförgiftning redovisar hur mat kan skada vår hälsa i form av skadliga bakterier, mögelgifter, parasiter, växtgifter, alkohol och miljögifter. Smittkällor, symtom, diagnos, behandling och förebyggande åtgärder redovisas. Recept och varor som utgör risk har länkar till dessa kapitel.
 6. Allmänna kostråd och näringsrekommendationer redovisas för vuxna, gravida, barn och vegetarianer enligt myndigheternas anvisningar. Här hittar man också olika kostrekommendationer.
 7. Näringsämnena beskrivs ingående och på ett lättfattligt sätt. Allt om kalorier, proteiner, kolhydrater, fetter, vitaminer, mineraler, alkohol och vatten. Här redovisas till exempel varuslagens kalorivärden, vad som är ett högt och lågt värde, kaloribehovet för barn och vuxna i olika åldrar.

Läs mer > Besök ämnesområde Mathälsa i dietkoll, eller ange ett ämnesområde (fet text enligt ovan) i sökmotorn.


TILLSATSER I MAT - Innehåll

 1. Allmänt om tillsatser i mat, risker och hur man undviker tillsatser med mera.
 2. Samtliga tillåtna tillsatser redovisas var för sig (319 st). Färg 43 st, konservering 47 st, antioxidanter 43 st, konsistensgivare 80 st, sötningsmedel 14 st, surhetsregulatorer 29 st, klumpförebyggande medel 14 st, smakförstärkare 18 st, ytbehandlingsmedel 9 st, övriga 22 st. 

Läs mer > Besök ämnesområde Tillsatser i Dietkoll. Man kan också söka på tillsatsen namn eller E-nummer.


VIKTKOLL - Innehåll

 1. Normal och onormal vikt vad är det? Vem blir överviktig? Läs om normalvikt, övervikt, fetma, undervikt, BMI och andra viktklassningsmetoder, risker med övervikt, samt om svenska folkets vikt och viktökning.
 2. Bantning: Läs allmänt om bantning och bantningsmetoder. Om dom två huvudalternativen kalori- och kolhydratbantning. Läs också om mirakelmetoder, lurendrejeri och om William Banting.
 3. Energibalans för viktkontroll: Den energi vi stoppar i oss försvinner inte, kan bara omvandlas. Läs om de fysiologiska enkla lagar som är avgörande för viktkontroll. Vår energibalans regleras av hjärnan, magen och fötterna.
 4. Viktminska på rätt sätt: Här hittar du bantningens 11 huvudregler för att få rätt vikt på sikt och bli mätt på rätt sätt.
 5. Mättnadskänsla: För att må bra måste man bli mätt, även när man bantar. Läs om vad som ger måltidsmättnad och långtidsmättnad.
 6. Kaloribantning: Här beskrivs de olika kaloribantningsmetoderna.
 7. Dietmetoden är Dietkokbokens metod för viktkoll. Vi har inga snabba dyrköpta lösningar, utan vi erbjuder en enkel och långsiktigt hållbar metod. Dessutom till mycket låg kostnad (ingår i medlemsavgiften).
 8. Kolhydratbantning: Här beskrivs de olika kolhydratbatningsmetoderna.
 9. GI-metoden: Vad är GI, GB och GBR? Vad är högt och lågt GI-värde? Här finns också en sammanställning av GI-värden för de recept som finns på hemsidan liksom en djupanalys av GI-metoden i teori och verklighet. GI räknas ut automatiskt för alla inlagda recept på hemsidan.
 10. LCHF-metoden: Vad är det? Är fettrik kost en bra bantningsmetod? Finns vetenskapliga belägg? Håller resonemanget? Här hittar du en djupanalys av LCHF-metoden.

Läs mer > Besök ämnesområde Viktkoll i Dietkoll, eller ange ett ämnesområde (fet text enligt ovan) i sökmotorn.AUTOMATISKT BERÄKNINGSSYSTEM

Dietkokboken har sannolikt det mest avancerade och genomarbetade systemet för automatisk beräkning, omfattande receptens tillagade portionsvikt, energiinnehåll, näringsvärden och glykemisk belastning (GI). Framför allt handlar det om databasens omfattning och kvalitet. Utan en komplett databas får man inte korrekta receptvärden.

 1. Varudatabasen: Det finns cirka 8.000 ingredienser att välja bland. Nästan alla med 50-talet näringsvärden (< 300.000 näringsvärden). Det är sällsynt att någon saknas vid receptinläggning. Saknas någon läggs den också in. När ett näringsvärde saknas anges detta i ingredienslistan med N/A (no answer). Läs mer > Varudatabasen.
 2. Kalorier per 100 gram (energitäthet) per portion och för hela receptet redovisas. Färgmarkering visar om värdet är högt (rött), medel (gult) eller lågt (grönt).
 3. GI för recept (GBR) redovisas för alla recept. Samma färgmarkering som för kalorier. Är färgmarkeringen grön både för GI och kalorier kan man vara helt säker på att det ett bra bantningsrecept oavsett vilken metod man tror på.
 4. Receptanalys: Man kan välja att i ingredienslistan visa varornas energimängd i receptet (Kcal), energiandel (E% = Kcal%), energimängd per portion (Kcal/port), GI-värdena (GI) eller GI-belastningen (GB/port). På så sätt ser man vilka ingredienser som har mest energi- eller GI-påverkan. Välj vilket recept som helst och testa.
 5. Ändra recept: Man kan ändra befintliga recept enligt eget önskemål och sedan spara detta i sin egen kokbok. Bra bland annat om man vill justera näringsinnehåll eller portionsvikt. Klicka på > Ändra recept.
 6. Portionsvikt: För varje recept räknas den tillagade portionsvikten ut, vilket baseras på inlagda standardfakta för puts/svinn och tillagningseffekt per ingrediens.
 7. Fettreduktion och fettupptag är något som sällan tas hänsyn till vid näringsberäkningar, men kan beaktas i Dietkokboken. Bacon som knapersteks tappar över hälften av sitt fettinnehåll, det mesta av fettet sitter i skinnet på en fågel och panering suger upp mycket fett. Läs mer > Fettreduktion och fettupptag.
 8. Vitamin- och mineralförluster vid tillagning är än så länge inte beaktat, men införs på sikt.
 9. Sortering: Recepten inom respektive kapitel till exempel "Nöt, oxkött" eller "Lövbiff", kan sorteras i fallande ordning med avseende på relevans, Kcal/100g, Kcal/portion och GI. Detta för att lättare kunna hitta recepten med lägst kaloriinnehåll eller lägst GI.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01

Läs mer

Varudatabasen

Vikt- och näringsberäkning recept