Symbolen ¤ och }

Symbolen ¤ och }

Det finns symboler som används för det interna utvecklingsarbete.

Symbolen ¤ (valuta) markerar att avsnittet är granskat och klart.

Symbolen  } (klammer) i rubriker eller för ingredienser innebär att något inte är fullständigt, eller att avsnittet inte slutgranskats. För ingrediens innebär det att endast de viktigaste 8 näringsvärdena finns med (protein, fett, kolhydrater, fibrer, salt, aska och vatten, samt alkohol i drycker). Utan = alla 50-talet näringsämnen finns med, eller åtminstone nästan, vilket gäller för de allra flesta ingredienserna (> 7000 styck). 

© Kunskapskokboken. Reviderat 2023-01