Källor

Källor

Källor: All text på Kunskapskokboken författad av Krister Hanner. Textmaterialet grundar sig på studier av ett mycket stort antal branschböcker till exempel Larousse Gastronomique, Harold McGee On Food and Cooking, moderna kokböcker och historiska kokböcker som Julia Childs Det franska köket, Escoffiers Stora Kokbok, Vårt Hems Stora Kokbok, Mathistorisk uppslagsbok med flera, samt mer veten­skapliga som Winblad/Sandströms Matmolekyler (läs mer > Kokböcker, matlagning). Därutöver fakta från olika branschorganisationer, Livsmedelsverket, Internet samt egen kunskap. Arbetet har pågått alltsedan år 2002 och omfattar 9.700 avsnitt, varav 4.700 recept och 5000 faktakapitel år 2020. 

Analys av statistiskt material har som regel utförts av Krister Hanner utifrån källor som FOASTAT och Jordbruksverket, vilket anges i anslutning till redovisningen. I övrigt anges sällan källor i textmaterialet som är en utvärderad sammanställning av många olika källor. Till exempel har många andras recept studerats och utvärderats.

Expertis: En rad olika experter har bistått med information och råd - kunniga kockar, branschexperter, sommelier och dietister.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2022-09