Om ordlista och lexikon

Fotograf/bild: Petter Thoen, Kunskapskokboken

Om ordlista och lexikon

(1. ordlista, ordbok 2. lexikon (lexicon = döda språk) 3. encyklopedi)

Engelsk översättning 1. glossary, word list 2. dictionary (lexicon = döda språk) 3. encyklopedia

Fransk översättning 1. vocabulaire, glossaire 2. dictionnaire, lexique 3. encyclopédie

Italiensk översättning 1. gossario 2. dizionario, lessico 3. enciclopedia

Tysk översättning 1. Wörterbuch 2. Lexikon 3. Enzyklopädie

Spansk översättning 1. glosario, vocabulario, 2. diccionario, léxico 3. enciclopedia

Ordlistor och lexikon har sina begränsningar vad gäller gastronomi. Traditionella sådana saknar vanligen de gastronomiska begreppen. Det är dessutom svårt att hitta rätt på internet. Det finns specialiserade böcker vilka, i sin ambition av att vara kortfattade, ofta är missvisande och direkta fel förekommer. Gastronomiska begrepp kräver som regel djupare förklaringar. Översättning av ett begrepp kan sällan ske med ett enkelt ord, utan begreppen har oftast varierande innebörd. Kockskolan har insett behovet av en seriös beskrivning av begrepp och översättningar. Vi är Sveriges, förmodligen världens, största gastronomiska lexikon, tillika ordlista med förklaring av begreppen. Det man hittar på annat håll finns också här.

Kunskapskokbokens ordlista och lexikon:

  1. Ordlistan omfattar allehanda mat- och matlagsningsbegrepp, branschbegrepp, måltids- och recept­begrepp, omdömen mat, liksom måttenheter och vetenskapliga begrepp som berör matlagning. Här finns också en presentation av utmärkta kök och gastronomer.
  2. Lexikon: Vi översätter alla matbegrepp och varunamn till världsspråken engelska, franska, italienska, tyska och spanska. I och med detta är Kockskolan den enda invandrarvänliga kokboken som finns för de som hjälpligt lärt sig tala svenska. Det svåra med kokböcker, om man inte är uppfödd med språket, är just mat­begrepp och varunamn. Hur många svenskar kan tillgodogöra sig en engelsk kokbok trots att vi i allmänhet behärskar språket väl? Eller förstår matsedeln när vi är utomlands?
  3. Encyklopedi = uppslagsverk "som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område", vilket Kunskapskokboken är inom gastronomin och mathälsa.

Notera: Många begrepp och översättningar redovisas på annan plats än i Ordlista-lexikon, till exempel "Begrepp baka". Använd sökmotorn (markera "Allt") om du inte hittar det du söker.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj