Koriander är kryddan som ger anrättningar asiatisk karaktär och sägs vara världens mest använda bladkrydda. Blad, rot och frön används. Koriander odlas i omgångar från vår till höst för att ge kontinuerlig bladskörd. Planteras 1-2 gånger per månad. Numera förekommer även förädlade sorter som kan skördas ett par, tre omgångar utan nyplantering.   


VÄXT, PLATS & JORD:

 • Växttyp: Ettårig blad- och frökrydda, halvmetern hög. Bladskördas vid 1,5 dm.
 • Fröets hållbarhet: 3 år.
 • Klimatzonon: 1-6.
 • Sortval: Det finns frön för blad- eller fröodling. Sås i omgångar för bladskörd. 
  Även frön kan finnas som ger skörd flera omgångar.
 • Läge: Solig, varm och vindskyddad plats. Odla inte nära fänkål.  
 • Jordmån: Fungerar i de flesta jordar, men bäst i luftig, mullrik och fuktbevarande jord. Odla gärna på upphöjda åsar. Bearbeta jorden väl före sådd.

SÅDD & PLANTERING

 • Förkultivering: Vanligtvis inte, direktsås på friland.
 • Utplantering: När risken för nattfrost är över (+5°C).
 • Odla i växthus: Knappast.
 • Odla i kruka: Går utmärkt.
 • Direktsådd på friland: Sås i omgångar 1-2 gånger per månad under mars-augusti.
 • Utvecklingstid totalt: 6-8 veckor, varav groningstid 1-2 veckor. Skörd maj-augusti.
 • Temperatur vid utesådd: Från +5°C.
 • Sådjup: Grunt, 0,5-1 cm djup såfåra. Så glest. Vattna i såfåran eller försiktigt efter sådd.
 • Plantavstånd: Cirka 1 dm (fröplantor 2-3 dm). Radavstånd 3 dm.

Koriander sås i omgångar 1-2 gånger per månad om kontinuerlig skörd önskas. Så direkt på friland när frostrisken är över och jorden rett sig. Jorden skall vara väl förberedd, gärna i upphöjda rader. Den första nysådden täcks med fiberduk för snabbare resultat. Bäst avkasning får man vår och höst, sämre under varma perioder. Har plantan gått i blom kan man låta den stå kvar för att bilda frön som används som krydda eller till frösådd.


UNDERHÅLL

 • Gallring: Gallra till 1 dm plantavstånd. Rensa bort ogräs.
 • Bevattning: Sådd och jord skall hållas fuktig men inte blöt. Vattna regelbundet i synnerhet under varma perioder. 
 • Gödsling: Grundgödsla på våren. Efter omplantering kan nya plantor behöva övergödlas ett par veckor efter sådd (se Övergödsling).   
 • Luckra: Luckra någon gång.
 • Växtskydd: Koriander klarar sig i allmänhet bra.


SKÖRD & FÖRVARING

Blad och toppskott kan skördas när plantan blivit decimetern hög. Hela plantan skördas när den är cirka 1,5 dm, när toppbladen börjar bli finflikig liknande dill. Även roten kan användas hackad i maträtter.

Förvaring: Färsk koriander kan förvaras i kylskåp cirka en vecka. Större skörd kan frysas i plastpåse.

Användning: Se avsnitt Koriander.

Läs mer

Koriander - blad

Odla korianderfrön

Odla kryddor

Korianderfrön

Matjord, näring, gödsling