Franska AOC-viner

Franska AOC-viner

(Franska AOP-viner, Ursprungsskyddade franska viner)

Appellation d´Origine Contrôlée (AOC) eller Appellation Contrôlée (AC) är en kvalitetsgaranti för franska jordbruksprodukter. Läs mer > Appellation d´Origine Contrôlée (AOC). Totalt 500 drycker och varor var registrerade år 2014, varav 4 av 5 avser vin (400 stycken). Ett exempel på en appellation för viner är AOC Bordeaux Supérieur. På etiketten till ett vin från denna appellation står texten "Appellation Bordeaux Supérieur Contrôlée" utskriven. Samtliga AOC-viner är också AOP-ostar (Appelation d´Origine Protégée) vilket avser EU:s ursprungsskydd (läs mer > Ursprungsskydd EU).

INAO: Den franska myndigheten Institut national des appellations d´origine (Det nationella institutet för ursprungsappellationer, INAO) godkänner och kontrollerar vinernas standard avseende växtplats, druvsort, odlingsmetoder, framställningsmetoder och alkoholhalt. AOC-varororna är också skyddade av Europeiska Unionens ursprungsskydd (läs mer > Ursprungsskydd EU). 

AOC-klassade viner eller vinområden år 2014 (~400 stycken):
  • 293 röda viner: 18 vin primeur, 275 vin tranquille ("stilla vin" mestadels rött).
  • 33 mousserande  viner: 14 st vin mousseux, 7 st vin mousseux Crément, 3 st vin mousseux Métode acenstrale, 4 vin pétillant.
  • 22 vita viner: 4 st vin jaune, 18 vin sur lie.
  • 41 söta viner: 3 st vin de liqueur, 4 vin de paille ("halmvinser"), 4 st vin de sélection de grains nobles, 15 st vin de triees successives, 15 st vin vendanges tardives.
  • 13 starkviner: 13 st vin doux naturel.

För listning av vinerna se "Liste des produits par Organisme de Défense et de Gestion " på INAO:s hemsida via länk nedan.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-12

Läs mer

Appellation d´Origine Contrôlée

Ursprungsskydd EU

INAO hemsida

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj