Inkråm

Inkråm

(1. inkråm/inkrom = innanmäte/innandöme djur (inälvor, tarmar, slaktavfall) 2. inkråm bröd = insidan, bröd utan skorpa)

Engelsk översättning 1. entrails = animal interior (offals, intestines, waste) 2. fr. "mie de pain" = bread inside, bread without crust

Fransk översättning 1. entrailles = intérieur des animaux (abats, intestins, déchets) 2. mie, mie de pain = l´intérieur de pain

Italiensk översättning 1. interiora = interno degli animali (frattaglie, intestini, rifiuti) 2. mollica =l´interno del pane

Tysk översättning 1. Eingeweiden = innerer von Tiere ((Innereien, Därme) 2. Krume = innerer von Brot

Spansk översättning 1. entrañas, menudos = interior animal (despojos, intestinos, desechos) 2. miga = el interior del pan

Inkråm, innanmäte avser "innehållet" i djur och annan mat. Begreppet används mest om fågel och bröd. Inkråm frukt = pulpa, läs mer > Om frukt och bär.

  1. Inkråm djur (däggdjur och fåglar, fisk = innanmäte) omfattar inälvor, tarmar och inre slaktavfall. Begreppen inkråm och inälvor används om vartannat. Ofta syftar inkråm på de organ som ligger i buken, det vill säga tarmar, magsäck etcetera. Läs mer > Om inälvor.
  2. Inkråm bröd (fr. mie de pain) = brödets insida utan skorpa. Inkråmet kan smulas och användas liknande ströbröd, till exempel i en köttfärs (läs mer > Ströbröd). Pain de mie = (vitt) bröd utan skorpa. Läs mer > Om franskbröd.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01

Läs mer

Ströbröd

Om inälvor

Om franskbröd

Om frukt och bär

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj