Hereford Bull

Fotograf/bild: Farmers Weekley

Köttraser nötboskap

(blonde d´Aquitaine, charolais, highland cattle, hereford, limousin, simmental, Blue Angus, Black Angus, Wagyukött, Kobekött, Mishimakött, Omikött, Sandanökött)

Engelsk översättning branded beef

Köttraser används enbart för köttets skull. Köttrasuppfödning ger ett exklusivare kött med högre grad av fettinsprängning som är större, mörare och smakrikare (läs mer > Om nötkött, köttkvalité).

  • I Sverige används mest mjölkraserna Svensk röd och vit boskap (SRB), Svensk låglandsboskap (SLB) även som slaktkött, men bland köttraserna är det främst raserna Hereford (även kallad White head) från England och Charolais från Frankrike som också används. Andra raser är Aberdeen Argus, Blonde d´Aquitaine, Highland cattle, Limousin och Simmental.
  • Angus (Aberdeen Angus, Aberdeen doddies, Black Angus, Red Angus) är en utpräglad köttras med härkomst från Aberdeenshire och Angus i Skottland från 1500-talet och registrerad som ras 1862. Djuren är som regel svarta och hornlösa, men rödbruna finns också. Köttet är finfibrigt, rikligt marmorerat och smakrikt, med hög andel Omega-3-fettsyror vilket främst beror på att de normalt är frigående uppfödda på gräs och inte på kraftfoder. Sådant kött är smakrikt och ekologiskt riktigt. Angusrasen har importerats till många länder och är dominerande i köttproducerande länder som Argentina och Australien. Även i USA är Angus och korsningar med rasen dominerande. I landet marknadsförs 64 olika kvalitetsprogram för nötkött (branded beef), 49 av dem har namnet på en ras i sitt varumärke varav 47 st är Angus. Till Sverige kom rasen år 1946. Styckdelar av Angus som entrecote förekommer i svenska butiker ganska ofta (läs mer > Entrecote nöt).
  • Wagyu (jap. = japanskt nötboskap) är en ras vars kött är riklig marmorerat, med hög andel omättat fett. Köttet är mycket mört, exklusivt och dyrt. Rasen förekommer i Japan och brukar anges med ortsnamn där den föds upp till exempel Kobe-, Mishima-, Omi- och Sandanökött. Det finns svart och rödbrun wagya. Enligt månghundraåriga japanska traditioner låter man boskapen växa långsamt och i en stressfri miljö. Rasen förekommer även i USA sedan slutet av 1900-talet, men köttet får där inte benämnas till exempel Kobekött (som är namnskyddat). Merparten av så kallat wagyukött som säljs i USA är dock inte från renrasiga djur utan korsningar mellan Wagyu och till exempel Black Angus. Wagyukött förekommer sällsynt i svenska butiker och då vanligen fryst.

    © Kunskapskokboken. Reviderat 2015-09
Läs mer

Om nötkött, köttkvalité

Entrecote nöt