Matälskaren: "Die Dicken leben zwar kürzer, aber sie essen länger"

Foto: Stanislaw Jerzy

finsmakare, frossare

(1. finsmakare, läckergom, gourmé, epicuré, 2. matälskare 3. frossare, glupsk, glupande aptit 4. festprisse)

Engelsk översättning 1 gourmet 2 glutton 3 greedy 4 bon vivant

Fransk översättning 1 gourmet 2 gourmand, gourmandise 3 vorace, glouton 4 fêtard, bon vivant

Italiensk översättning 1 bongustaio 2 ghiottone 3 goloso, vorace 4 buontempone

Tysk översättning 1 Feinschmecker 2 Schwelger 3 gefrässig 4 Zechbruder

Spansk översättning 1 persona de gustos rafinados 2 glotón 3 glotón 4 juerguista

  1. Finsmakare ( fr. gourmet), även kallad läckergom, är en person som äter väl utvald god mat, men inte så mycket - lite men gott. Kan även avse en vinkännare. En epicuré = njutningsmänniska.
  2. Matälskare (fr. gourmand/-e, gourmandise = frosseri, även läckerhet), är en person som gärna äter god och mycket mat.
  3. Frossare, glupsk matvrak (fr. vorace, glouton/-ne) är en storätare med "glupande" aptit. Äter mycket av all slags mat. Frossaren äter lätt för mycket.
  4. Festprisse (fr. fêtard, bon vivant) en levnads- och festglad person. Prisse = lustig eller ovanlig person.

Gastronom är en kännare av finare kokkonst. Läs mer > Gastronomi.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-01

Läs mer

Smak

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj