värme

Fotograf/bild: Virginia Tech.

värme

(1. värme, varm 2. hetta, het, brännhet, stekhet, glödhet, 3. värma, värma upp, upphetta, uppvärmnd, 4. svalka, sval, svalna, avsvalnad)

Engelsk översättning 1. warmth, warm 2. heat, hot, scorching 3. warm, heat, reheat 4. cool, cool down

Fransk översättning 1. chaleur, chaud 2. chaleur, brûlant 3. chauffer, réchauffer, réchchauffé 4. frais/fraíse, refroidir

Italiensk översättning 1. calore, caldo 2. ardore, calore, caldissimo 3. scaldare, riscaldare, riscajdato 4. fresco, raffreddarsi

Tysk översättning 1. Wärme, warm 2. Hitze, heiss, glühend heiss 3. wärmen, aufwärmen, erhitzen 3. kühl, abkühlen

Spansk översättning 1. calor, caliente 2. ardor, ardiente 3. calentar, recalentar 3. fresco, enfriarse

Värme (värmeenergi, Q) = "tillstånd uppkommet genom uppvärmning; särskilt motsatt kyla och köld; stundom även liktydigt med (hög) temperatur". Värme skapar rörelse. Ökad värme medför ökad rörelse. I en gas eller vätska rör sig atomer och molekyler fritt, i fast materia rör sig atomer kring sina jämvikts­lägen. Läs mer > Om värmekällor.

  1. Värme, varm (fr. chaleur, chaud) = hög temperatur utan att vara het, till exempel varm mat.
  2. hetta, het (fr. chaleur, brûlant) = brännande varmt. Hetta kan också avse upplevelse i mun och kropp, till exempel chilifrukter (läs mer > Chilifrukters hetta och smak.
  3. värma, upphetta, uppvärmd (fr. chauffer, réchauffer, réchchauffé ) = något som blivit varmt eller hett. Värmd eller uppvärmd mat brukar avse tidigare mat som kallnat och återuppvärmts. Jämför > temperera.
  4. sval, svalna (fr. frais/fraíse, refroidir) = något som är lite varm. Vanligt om mat som tidigare varit varm.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-02

Läs mer

temperera

Termometrar

kyla

Chilifrukters hetta och smak

Om värmekonservering

Om värmekällor

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj