Engelsk översättning rye bran

Fransk översättning son de seigle

Italiensk översättning crusca di segale

Tysk översättning Roggenkleie

Spansk översättning salvado de centeno

Rågkli är rågkärnans olika skalskikt, ej att förväxla med agn. Läs mer > Sädeskornets anatomi.

  • Vikt/omvandling rågkli: 1 dl = 65 gram. 100 gram = 1,55 dl.
  • Smak: Nötaktig.
  • Alternativ vara: Vetekli, havrekli.
  • Försäljning: Sällsynt förekommande i butik.
  • Förvaring: Torrt i rumstemperatur. Mycket lång hållbarhet.

Hälsa/näring: Kli består till stor del av cellulosa och andra vattenupptagande kolhydrater (kostfibrer) som kroppen inte kan tillgodogöra sig, men som hjälper till att hålla igång tarmverksamheten och påverkar näringsupptaget.


SÅ ANVÄNDS RÅGKLI

Rågkli används i gröt, på fil och i brödbak, men också för att panera, ströa en brödform eller för att blanda i köttfärs.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2013-02

Läs mer

Sädeskornets anatomi

Vetekli

Havrekli

Om råg