Mjölk används som dryck och för framställning av grädde, fil/yoghurt, glass, smör och ost. Som biprodukter erhålles skummjölk, kärnmjölk och vassle vilket också är användbart. Mest används komjölk (läs mer > Komjölk), men även mjölk från andra djur som get, får, buffel med flera kan användas. Läs mer > Övrig mjölk.

  • Mjölk som dryck (konsumtionsmjölk): Mjölk har så länge människan haft tamboskap används som dryck. Dagens mjölk separeras, standardiseras, homogeniseras och pastöriseras innan den saluförs i olika former med varierande fetthalt (Läs mer > Om mjölk). Mjölk smaksätts på olika sätt, till exempel med choklad och socker och dricks då såväl kall som varm (läs mer > Om chokladdryck).
  • Grädde är mjölk med hög koncentration av mjölkfett. Om obehandlad mjölk får stå stilla flyter grädden upp till ytan, som då kan skummas av (tas bort) med sked. Denna grädde motsvarar vispgrädde och kvarvarande mjölk med låg fetthalt kallat skummjölk motsvarar lättmjölk. Grädde saluförs i handeln med olika fetthalt och som gräddfil eller crème fraiche, Läs mer > Om grädde.
  • Fil och yoghurt är mjölk som surats med mjölksyrebakterier. Det var förr ett sätt att bevara mjölk. Yoghurt härstammar från Turkiet och sydöstra Europa, där den ursprungligen bereddes av get-, får- eller buffel­mjölk. Läs mer > Om fil och yoghurt,
  • Glass är mjölk och grädde som smaksätts på olika sätt och som fryses. Glass saluförs som mjölkglass, gräddglass och mjukglass. Dessutom finns vegetabilisk glassvara, lättglass, sorbet, saftis och frusen yoghurt vilka inte är glass definitionsmässigt utan benämns "glassvaror". Läs mer > Om glass och glassvaror.
  • Smör framställs av grädde som "kärnas". Fettkulorna klibbar samman till smör vid bearbetning, varvid kärnmjölk avskiljs. Smör saltas på olika sätt. Saltat smör var ursprungligen ett sätt att konservera mjölksäsongens överskott. Läs mer > Om smör.
  • Ost framställs av mjölk som först suras liknande surmjölk och som sedan värms upp i olika grad. Den ostmassa man då får fram kan ätas som "färskost" eller vidarebearbetas till mjuk- eller hårdost (läs mer > Om ost, osttyper). Bearbetning sker med enzymer, mögelkulturer, ytterligare värmebehandling, pressning och lagring. Läs mer > Osttillverkning.
  • Skummjölk, kärnmjölk, vassle är restprodukter vid framställning av grädde, smör och ost (läs mer > Kärnmjölk, skummjölk, vassle). Av dessa produkter framställs mjölkpulver (läs mer > Mjölkpulver). Av vassle framställs messmör och mesost (läs mer > Om mesvaror).

Svenskproducerad mjölk används till över hälften som konsumtionsmjölk (59%). Av resten tillverkas syrade produkter som filmjölk och gräddfil 18%, till grädde 8% och till ost 7%. En ringa del till framställning av smör (1%) och annat som glass. Av resterande 6% framställs mjölkpulver.

 

 Användning svensk mjölk

2017

Andel 

2008

Ändring

 Konsumtionsmjölk

773

59%

915

-16%

 Syrade produkter

241

18%

272

-12%

 Grädde

109

  8%

  97

13%

 Ost

  87

  7%

114

-24%

 Smör

  16

  1%

  21

-22%

 Mjölkpulver

  79

  6%

  57

39%

 Totalt milj. ton

1305

100%

1476

-12%

Källa: Jordbruksverket

Svenska mjölk- och köttbönder har det tufft. De är kraftigt konkurrensutsatta och självförsörjningsgraden minskar stadigt. För mjölk från 93% 2008 till 74% 2017 (läs mer > Produktion, konsumtion mjölk) och för kött från 72% år 2008 till 65% år 2017 (läs mer > Köttproduktion). Vårt lantbruk tynar bort.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2015-01

Läs mer

Komjölk

Övrig mjölk

Om grädde

Om chokladdryck

Om glass, glassvaror

Om smör

Osttillverkning

Om ost, osttyper

Kärnmjölk, skummjölk, vassle

Om mesvaror }

Mjölkpulver

Om mjölk

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj