Late bottled vintage

Late bottled vintage

(LBV)

Late bottled vintage (LBV) är vin från ett enskilt år av god kvalitet, men inte i klass med sedvanlig vintage port. Vinet lagras på fat 4–6 år före buteljering. På etiketten skall såväl skördeår som buteljeringsår framgå.

Förr tillverkades LBV endast de år man inte producerade vintage port, men numera är det vanligt att både LBV och vintage från ett och samma år tillverkas.

Det finns två typer av LBV. Den ena som filtreras före buteljering, den andra som inte filtreras. Den sistnämnda är ovanlig.

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj