Placering bestick

Fotograf/bild: Cervera

Placering bestick

Placering av bestick enligt etikettsreglerna:

  • Kniven placeras till höger om tallriken med eggen in mot tallriken och gaffeln till vänster. Alternativt placeras både kniv och gaffel till höger (om ingen förrätt serveras) och då med gaffeln innanför kniven.
  • Specialknivar och gafflar placeras beroende på vilken hand som verktyget avses att användas med, t.ex. placeras både kräftkniv, skaldjursgaffel och snigeltång till höger.
  • Serveras förrätt placeras kniv och gaffel (vid behov) på samma sätt, men utanför huvudbesticken. Är förrätten en soppa e.d. placeras skeden till höger om kniven.
  • Efterrättsbestick placeras ovanför tallriken. Överst ev. sked, sedan kniv (skaften åt höger) och gaffel (vänster).
  • Används kuvertallrik (liten tillbehörstallrik snett ovanför t.h.) placeras ev. behövande bestick, t.ex. en smörkniv eller gaffel, på tallriken lite snett med skaftet nedåt.