Knölsvan (klicka för större bild)

Fotograf/bild: Stefan Hage, Birds.se ¤

Svanar }

(knölsvan, sångsvan, svart svan)

Latin: Cygnus & Coscoroba

Engelsk översättning swan

Fransk översättning cygne

Italiensk översättning cigno

Tysk översättning Schwan

Spansk översättning cisne

Svanar tillhör familj andfåglar och omfattar två släkten (Cygnus & Coscoroba), med totalt 7 arter, bl.a. knöl- och sångsvan, som förekommer i Norden. Svanar är stora fåglar 1-2 m långa och väger 3-15 kg. Knölsvanen är näst kiwifågeln den tyngsta flygande fågeln. De har alla en lång och smal hals. Fjäderdräkten är hos de flesta vit, med undantag för svart svan i Australien och svarthalsad svan i Sydamerika. De lever i alla världsdelar utom i Afrika och på Antarktis. Arter som häckar i nordliga arktiska områden flyttar vintertid söderut till isranden eller något längre. I Sverige häckar knöl- och sångsvan, och mindre sångsvan passerar under flyttning.


SÅ ANVÄNDS SVAN

Svanar har i ringa utsträckning används som föda, vilket mest är kulturellt betingat. Förmodligen har fåglarna ansetts för vackra och även betingat religiös innebörd.

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj