Ölallergi

Ölallergi

(överkänslighet mot öl)

Allergi eller överkänslighet mot öl förekommer och gäller huvudsakligen glutenintolleranta. Gluten finns i vete, korn m.fl. sädesslag som öl tillverkas av (läs mer > Gluten). Öl som innehåller högst 0,3 % gluten anses som glutenfria. Glutenintolleranta (läs mer > Glutenintollerans) avrådas från att dricka öl, särskilt färskt öl, mörkt öl och starköl, då dessa kan innehålla höga glutenhalter. Överkänslighet mot öl utöver glutenreaktion är stort sett obefefintlig, om man bortser från den huvudvärk som kan upplevas då och då "kvällen efter". Öl innehåller i ringa omfattning tillsatser, det handlar i så fall främst om smaktillsatser. Jäst kan förekomma i liten mängd, vilket kan skapa överkänlighetsreaktion.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2013-03

Läs mer

Glutenintolerans

Om gluten, glutenfritt

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj