Varannan svensk är överviktig, eller lider av fetma år 2015, det vill säga har ett BMI över 25 (läs om BMI > Normal och onormal vikt). Knappt hälften är normal­viktig, endast ett par procent är underviktiga. Antalet överviktiga ökar över tid, såväl bland unga vuxna som för de äldre.

Endast i åldersgruppen 30-44 år har antalet överviktiga och feta varit oförändrat under senaste tioårsperiod. I åldersgruppen 16-29 år var 23% överviktiga eller feta år 2005 och 28% år 2015, bland 45-64 åringarna var 56% överviktiga eller feta år 2005 och 61% år 2015 och för 65-84 år var 55% överviktiga eller feta år 2005 och 60% år 2015.Andelen kvinnor som är normalviktiga är 54%, vilket är lägre än för männen (42%). Högutbildade är i mindre utsträckning överviktiga eller feta jämfört med mindre utbildade. Skillnaden i viktfördelning är ganska liten beroende på vart man fötts i världen.Källa: Folkhälsomyndigheten


UTVECKLING 1980-2005


Svenska folket har blivit något längre och väger mer 2005 än för 25 år sedan (1980-2005). Män är i genomsnitt 179 cm långa, drygt 2 centimeter längre än 1980 och kvinnor är 166 centimeter långa, drygt 1 cm längre än 1980. Mäns vikt har gått upp med 6 kilo i snitt och kvinnors med 4 kilo. Med justering för ökad kroppslängd har männes genom­snittsvikt ökat med 7% och kvinnors med 5% på 25 år. Män i åldern 35-44 år och kvinnor 25-44 år har ökat mest, vardera med 9%. Viktökning har skett i alla åldersklasser. Tabellerna nedan beaktar inte in- och utvandringens effekt på genomsnittsvikten. Källa: SCB Vikt och längd.

Mäns viktutveckling 1980-2005

2005

Ändring

Vikt per

Ändring

Män

från 1980

meter

från 1980

16-24 år

75

3,1

41

4%

25-34 år

82

6,3

45

7%

35-44 år

85

7,9

47

9%

45-54 år

86

7,2

48

7%

55-64 år

85

6,1

47

6%

65-74 år

82

5,5

46

5%

75-84 år

78

4,7

44

4%

16-84 år

82

6,3

46

7%Kvinnors viktutveckling 1980-2005

2005

Ändring

Vikt per

Ändring

Kvinnor

från 1980

meter

från 1980

16-24 år

61

2,6

36

4%

25-34 år

65

5,7

39

9%

35-44 år

68

6,4

41

9%

45-54 år

68

2,6

41

3%

55-64 år

69

1,7

42

2%

65-74 år

69

2,9

42

3%

75-84 år

67

2,7

41

4%

16-84 år

67

3,8

40

5%


Studie överviktiga barn i Göteborg 2005: Var sjunde 10-åring var överviktig, en andel som sjunker till var tionde för 15-åringar. Andelen överviktiga 10-åringar har mer än fördubblats på 15 år, andelen flickor från 9% till 20% och pojkar från 7% till 17%. Andelen med fetma har 4-dubblats till 3%. Övervikt och fetma i tonåren innebär stor risk för viktproblem även i vuxen ålder.

Övervikt hos äldre: En lätt övervikt hos äldre är snarare ett hälsotecken. Största problemet med äldre är undervikt. Forskning visar också att några extrakilon minskar risken för demens, jämfört med under- och normalviktiga.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj