Lipider

Lipider

(lipider, lipidaser, lipo, lipos, glykolipider, prostaglandiner)

Engelsk översättning lipids = fats and fat-like substances

Fransk översättning lipides = graisses et matières grasses

Italiensk översättning lipidi = grassi e sostanze grasse

Tysk översättning Lipide = Fette und fettähnliche Substanzen

Spansk översättning lípidos = grasas y sustancias similares a las grasas

Lipider (från grekiskans lipos = fett, eidos =form, dvs fettliknade) är namn på "naturligen före­kommande organiska föreningar som kan isoleras ur växt- eller djurvävnad". Det är kemiskt ett samlingsnamn på en stor grupp ämnen bestående av fetter och fettliknande ämnen. Ämnets fysikaliska egenskap (löslighet) och dess biologiska förekomst avgör huruvida ämnet är en lipid eller inte. Det finns enkla och sammansatta lipider. Animaliska och vegetabiliska fetter (inklusive oljor) är de vanligaste lipiderna (läs mer > Fetter, fettsyror).

Fett: Lipid och fett används ofta synonymt, men fett är formellt en undergrupp till lipider. Lipider omfattar även annat till exempel vaxer.

  • Triglycerider utgör huvuddelen av det fett som finns i djurkroppar och det fett vi äter i form av smör, margarin, matolja och dylikt.
  • Fosfolipider (lecitin) är den dominerande (~40 %) lipidkomponenten i cell­membraner hos djur och växter. (läs mer > Lecitin).
  • Steroider är viktiga enkla lipider. Kolesterol är den mest kända och utgör grundstrukturen för de flesta steroider. Kolesterol finns i cellmembranen, det centrala nervsystemet i gallan med mer (läs mer > Kolesterol). Många hormoner är steroider, till exempel könshormonet testosteron.
  • Blodlipider (blodfetter) är fettliknade ämnen i blodet som kommer från fettet i vår föda (läs mer > Blodfetter).
  • Glykolipider är en lipid sammansatt med en eller flera sockermolekyler i form av glukos (läs mer > Sockerarter, sackarider). Glykolipider återfinns ofta på cellmembranets utsida.
  • Prostaglandiner är en grupp hormonliknande lipider som förekommer i alla vävnader hos däggdjur. De bildas och verkar lokalt som spännings­reglering av blodkärl (blodtrycket) och glatt muskulatur i bland annat tarmar (magsafter), ögon (vätskeflödet), livmodern (menstruation), vid förlossning (muskelsammandragning) och i luftvägar (hos fostret). Prostaglandiner kan användas för att framkalla abort. Vid inflammationer gör prostaglandin att blodkärlen vidgas så att rodnad, svullnad och värmeökning uppstår. Samtidigt förstärks smärtimpulserna i vävnaden. Prostaglandin tros påverka hårtillväxt. Läkemedelsverket avråder från att använda läkemedel som innehåller prostaglandinanaloger och har förbjudit de ögonfransserumen som förlänger ögonfransar för dess biverkningar på ögonen. Namnet prostaglandin har myntats av Ulf von Euler-Chelpin som påvisade ämnet i prostata, sädesblåsor och sädesvätska.

Lipoproteiner ("proteinbaserade resväskor") är de partiklar som transporter fettet i blodet. Läs mer > Blodfetter.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-06

Läs mer

Fetter, fettsyror

Blodfetter

Lecitin

Kolesterol

Sockerarter, sackarider

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj