GB-glykemisk belastning

GB-glykemisk belastning

(GI-recept, GB-Recept, Glykemisk belastning för recept GBR)

Engelsk översättning glycemic load GL

Glykemisk belastning (GB) är ett mått för olika mängd av en vara, medan GI är ett mått för en bestämd mängd av varan. Ju mer man äter av varan, desto högre blodsockervärde och desto högre GB. Eftersom man normalt äter olika mängder av olika varor är GB ett bättre mått för att mäta effekten av konsumtion och kan därför används för beräkning av recept. GB-värdena är generellt lägre än GI-värdena för samma vara (division med 100). Man kan till exempel jämföra en skiva bröd med 1 burk coca cola.

Formel: Portionsvikt x andel kolhydrater = mängd kolhydrater. Mängd kolhydrater x GI = GB
Talen brukar bli höga varför man dividerar med 100 för att få mer hanterbara värden.

Exempel 1: Konsumtion av 25 gram baguette.
GI = 95, andel kolhydrater 54%.
GB= 25gx54% = 13,5gxGI 95 = 1282/100 = 13

Exempel 2: Konsumtion av 33 cl Coca Cola.
GI = 60, andel kolhydrater (socker) 10,5%. 
GB= 330g x 10,5% = 35g x GI60 = 2079/100 = 21

GI-värden för baguette är högre än för Coca Cola, men för GB-värden är det tvärtom beroende på varornas mängd. Denna typ av jämförelse är relativt ointressant, bättre då att använda GB för beräkning av recept. Man konstruerar också GB-tabeller med antagande om normal konsumtionsvikt. Dessa värden används ibland i recept för beräkning, vilket blir heltokigt när man inte använder receptets faktiska ingrediensvikter.

Svagheter GB:

  • Inga studier av GB förekommer, man tar för givet att GI och blodsockervärdena är proportionellt vid olika mängd. Äter man dubbelt så mycket av en viss vara så blir GI-värdet dubbelt så stor.
  • Få studier av GI i recept. Ett försumbart antal förekommer. Man förutsätter att GI inte påverkas av att blandas med andra varor.

BERÄKNING AV GI I RECEPT (GBR)

Man kan vikta ihop varornas GI-värden med ingrediensvikterna och få fram ett GI-värde för receptet (GBR = GB Recept). Beräknar man på detta sätt blir GBR oftast mycket låga, vanligtvis under 10, för att huvudingrediensen i receptet väger mycket och har lågt GI, ofta 0.

GI-värde

GB-värde

GBR

Mkt lågt

0-

0-

0-

Lågt

20-

7-

1-

Medel

40-

18-

3-

Högt

60-

26-

8-

Mkt högt

80-

34-

9-

Medel

50

23

7

Dietkokbokens sammanställning från egna recept. Se > GI i recept.

I praktiken är det emellertid få i "branschen", om ens några, som gör matematiska beräkningar för recept bland annat för att det är komplicerat och för att det saknas GI-värden för så många varor. I brist på matematisk beräkningsmöjlighet gör "experterna" uppskattningar utifrån sitt privata kunnande. Gissningarna brukar markeras godtyckligt med satta färgprickar. Många gånger sägs ett recept vara ett (bra) GI-recept bara för att man bytt ut en viss vara mot en annan med lägre GI, till exempel dinkelmjöl i stället för vetemjöl. Vips fram med en grön prick, trots att receptet i en matematiskt beräkning fortfarande skulle ge röd prick för att dinkelmjöl (GI 85) endast är marginellt bättre än vetemjöl (GI 90). Bert Karlssons bantar-semel-GI-bulle är inget bra bantningstips. Möjligen blir man lite, lite mindre tjock av hans bulle. Denna typ av vilseledning är vanligt i "branschen".

Dietkokboken har utvecklat en matematisk modell som beräknar GBR för recept. Med tanke på vad som sagts ovan är det ingen tillförlitlig metod, men väsentligen bättre än att sätta upp fingret i luften och ger dessutom ett underlag för diskussion och värdering av metoden.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

Läs mer

GI-glykemiskt index

Kolhydratbantning, ketogen kost

GI-metoden

GI i recept

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj