LCHF-metoden

LCHF-metoden

LCHF-metoden (Low Carb High Fat) innebär att undvika kolhydrater, medan det är fritt fram för animaliskt fett som smör, grädde, ost och annat djurfett som anses nyttigt. Det är en extremt fettrik kost. Energiintaget består till 75% av fett, jämförbart med att äta fetaost hela tiden. Det är en svensk ny metod med oseriös orsaksförklaring. Metoden har ingenting med "att äta naturligt" att göra vilket man påstår, tvärtom den är onaturlig. Metoden är hälsofarlig och vi avråder från att tillämpa den. LCHF är en extrem variant av kolhydratbatning (läs mer > Kolhydratbantning, ketogen kost).


ANALYS LCHF-METODEN - sammanfattning


Rapporten i sin helhet se > Analys LCHF-metoden.
  1. LCHF är en ny svensk bantningsmetod som baseras på erfarenheter och studier av lågkolhydratkost, vilka har visat positiva viktresultat. LCHF-kosten är emellertid en extremt fettrik variant av lågkolhydratkost (75 E% fett), vilket är klart avvikande från de studier av lågkolhydratkost som genomförts (ca 60 E% fett). Några specifika studier av den extrema fettkosten har inte gjorts, utan argumenten baseras på egna erfarenheter och antaganden. Att som LCHF hänvisa till en rad lågkolhydratstudier som ”bevis” för LCHF-kost är ovetenskapligt, missvisande och leder till felaktiga slutsatser. Läs mer > Bilaga 2: LCHF-metoden.
  2. Analyserade recept visar på extrem fetthalt (75 E%) och mycket låg kolhydratandel (7 E%). Recepten har generellt låg portionsvikt, 1/3-del mindre än för normalrecept. Detta till trots är energiinnehållet i genomsnitt lika högt som för normalrecept (626 Kcal/portion). Förutsatt att man äter små portioner är viktpåverkan ensamma som för normalrecept. I praktiken äter dock de som tillämpar LCHF-kost vanligtvis större portioner varvid LCHF-kosten leder till ökad viktuppgång till följd av av energi. Man blir oftast fetare av LCHF-kost än av normalkost, vilket är förklaringen till den fråga som många LCHF-anhängare ger uttryck för i bloggar och på annat håll ”jag följer LCHF, men går ändå inte ner i vikt”. Läs mer > Bilaga 3: Analys LCHF-recept.
  3. LCHF-filosofin och retoriken har föga verklighetsförankring. Påståendena att vi skall äta ”naturligt” som man gjorde på stenålderns tid må vara korrekt i sig, men är inte ett stöd för LCHF-kost. Hedenhösarna åt utpräglat mager kost med ringa fettandel (~23 E%) och ganska hög andel kolhydrater (43 E%), det vill säga raka motsatsen till LCHF-kosten. Exempel från etniska grupper som grönlänningar eller från djurriket till exempel vargar ger inte heller stöd för LCHF-kost. Dessa påståenden är lösryckta och ensidigt tolkade för att passa den egna teorin. Rent nonsens. Andra förklaringar är i allmänhet lika befängda. Läs mer > Bilaga 4: LCHF-argument.
  4. Den vanliga LCHF-förklaringen till viktökning är att kolhydrater ger höga blodsockervärden som utlöser insulinchocker som skapar övervikt. Detta grundas på vetenskapliga rön om insulinets funktion, men tolkningen är felaktig. Utan överskottsenergi skapas inte övervikt. Insulin kan trigga hjärnan att vilja äta mer. Detta i kombination med att kolhydratkost fortare går ut i blodet och därmed ger snabbare tom mage och ökad hunger är förklaringen till att snabba kolhydrater vanligen ger överkonsumtion och övervikt, inte insulinet per se. Läs mer > Bilaga 5: Ämnesomsättning.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj