Genomsnittsvikten hos världens befolkning ökar allt mer. Över hälften var 2014 överviktiga eller obesa (feta), med BMI över 25. De senaste 30 åren har genomsnittsvikten i världen ökat med 12%, motsvarande 1,5 kilo per årtionde. Största ökningen för män uppvisar rika engelskspråkiga länder (USA med flera). Största ökningen bland kvinnor hittar man i centrala Latinamerika. Viktökningen de senaste 30 åren har varit påtagligt större i de rika engelskspråkiga länderna än i Central- och Sydeuropa.

Inte oväntat är befolkningens vikt och viktutveckling väldigt olika över världen. Mest underviktiga män hittar man i Centralafrika och Sydasien, kvinnor i Sydasien. Mest överviktig och obes (fet) är man i Polynesien och Mikronesien i Stilla Havet. Mycket hög genomsnittsvikt uppvisar också män och kvinnor i rika engelskspråkiga länder, samt kvinnor i Sydafrika, Nordafrika och Mellan Östern.

Studien har utförts av The Lancet (länk under bilden), Imperial Collage London baserad på lokala studier omfattande 19 miljoner människor 18 år eller äldre i 186 länder motsvarande 99% av världens befolkning. Siffrorna har åldersanpassats för att få jämförbarhet. Rapporten i sin helhet, se via länk nedan > Trends in adult body-mass index.

© NCD Risk Factor Collaboration. Kunskapskokboken reviderat 2016
Läs mer

Trends in adult body-mass index

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj