Hydrogenering

Fotograf/bild: Martin Hanner, Spisa.nu ¤

Hydrogenering

(Hydrogenering hydrogenering = härdning för att få fastare fett, hydrering)

Engelsk översättning hydrogenation = curing to get firmer fat

Fransk översättning hydrogénation = durcissement pour obtenir une graisse plus ferme

Italiensk översättning idrogenazione = cura per per quel grasso più sodo

Tysk översättning Hydrierung = Aushärten um festeres Fett zu erhalten

Spansk översättning hidrogenación = endurecimiento para obtener una grasa más firme

Hydrogenering är en kemisk reaktion där vätgas (H2) adderas till en kemisk förening för att åstadkomma en reduktion. Vegetabiliska oljor härdas genom hydrogenering vilket innebär att de enkel- och fleromättade fettsyrorna reduceras. Detta ger ett mättad fett med fastare konsistens och förbättrad lagringsegenskap. Hydrogenering används även inom petrokemisk industri för att höja bensinutbytet. 

Hälsa: Processen innebär minskad andel av det nyttiga enkel- och fleromättade fettet. Den kan också ge upphov till bildande av transfetter som är ohälsosamt. I till exempel USA anges ofta på paket om fettet är "non-hydrogenated", för att sådant fett anses hälsosammare. I Sverige har mängden transfetter minskat väsentligt i livsmedel tack vare en intensiv påverkan från Livsmedelsverket på industrin (läs mer > Transfetter).


SÅ ANVÄNDS HYDROGENERAT FETT

Hydrogenerat fett användas främst vid framställning av margarin, för att förbättra dess egenskaper och hållbarhet.

 © Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01
Läs mer

Om margarin }

Transfetter

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj