Om fiskemetoder

Fotograf/bild: Norskfisk.se ¤

Om fiskemetoder

(yrkesmässigt fiske, fritidsfiske, sportfiske, fiskeredskap, fiskedon, krokredskap, insnärjningsredskap, instängningsredskap)

Fiske är enligt fiskelagen verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk, inklusive blöt- och kräftdjur. Säljakt och valfångst betraktas inte som fiske. Utövandet indelas i yrkesmässigt fiske, fiske med enskild fiskerätt och fritidsfiske (till husbehov eller sportfiske). Med sportfiske avses att fiska för fiskandes skull, ofta utan intresse att använda fisken som mat varvid fisken åter släpps ut i vattnet. Vid sådan fiskning används krokar utan hulling för att lätt kunna lösgöra fisken (läs mer > Krokredskap, spjut).

Fiske sker med följande redskap.

  • Krokredskap och spjut: Metspö, kastspö, pilk, dörj, trollning, långrev, harpun, ljuster och saxredskap.
    Läs mer > Krokredskap, spjut.
  • Insnärjningsredskap innebär att fisken fastnar i redskapet. Hit räknas främst fiske med nät.
    Läs mer > Nätfiske.
  • Instängningsredskap omsluter fisken eller skaldjuret som då inte kan ta sig ut. Hit räknas ryssjor, bottengarn (se dito), burar och tinor (se dito) samt trål, vad och håv (se dito).

En annan indelning av redskap är i aktiva och passiva. De aktiva fordrar mänsklig aktivitet under själva fiskandet, t.ex. fiske med kastspö eller trål, medan t.ex. nät, ryssjor och burar är passiva redskap.

Svensk myndighet för fiske = Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Länk nedan.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-07

Läs mer

Krokredskap, spjut

Nätfiske

Ryssjor, bottengarn

Burar och tinor

Trål, vad och håv

Havs- och vattenmyndigheten

Film: Gamla fiskemetoder

Film: Gamla fiskemetoder Bohuslän

Film: Gamla fiskemetoder Numedalslågen