Odla huvudsallat

Fotograf/bild: Martin Hanner, Spisa.nu ¤

Odla huvudsallat

(odla egentlig huvusallat)

Huvudsallat omfattar två typer, egentlig huvudsallat och isbergssallat (se eget avsnitt). Sägs bara huvudsallat avses den "egentliga", dvs den klassiska huvudsallaten.


SORTVAL

Det finns många olika sorter att välja mellan, både gröna och röda varianter, bladen är släta eller krulliga, huvudet fast runt eller löst sammansatt. Sortexempel: 

Buttercrunsch: Grön med ljust inre. Kompakt. Krispig och saftig. Tål värme, blommar sent. Även som minisallat.
Deer Tongue: Grön. Tunglika, tjocka, spetsiga blad: Krispig. Finns också som röd variant.
Hilro: Grön. Tidig. Sådd april-juni. Skörd juni-september.
Milan: Grön med ljusare inre. Släta blad. Fast ganska stort huvud. Bladmögelresistent. Frisk smak.
Pirat: Ljusgrön med brunröda toppar. Medelstor. Blomobenägen. Hållbar. Sådd april-juli. Skörd juli-september.
Red Cross: Ljusgrön grund, rödtonade blad. Saftig. Blomobenägen. Lång säsong. Tål värme och kyla. 
Quattro Stagioni: Mörkgrön med bronsröda toppar. Medelstor. Sådd mars-augusti. Skörd maj-oktober.

Speckled Bibb: Ljusgrön med rödbruna toppar. Krämgult inre. Mild och spröd.  


VÄXTPLATS & JORD

Läge: Soligt, hyggligt vindskyddat växtplats. Bäst är en växtplats där huvudsallaten får full sol under vår och höst, men halvskugga under heta sommardagar, särskilt på eftermiddagen.

Jordmån: Huvudsallad vill ha näringsrik, humusrik jord som klarar av att hålla fukt, utan att vara blöt. pH-värde strax över 7. Förbered växtplatsen genom att blanda ut jorden med fin kompostjord innan plantering.


SÅDD, PLANTERING

Huvudsallat kan antingen direktsås på friland eller förkultiveras för senare utplantering.

Frön: Hållbarhet 4 år. Det finns virusfria frön, vilket minskar virusrisken. Det finns också sorter som inte lika lätt går "i stock", dvs bildar stängel och blommar. De flesta är senblommande, eller blommar inte alls.

Förkultivering, odling i växthus och i kruka 

Se huvudavsnitt Odla sallat.


Frösådd på friland

Odlingsperiod: Maj-september.
Utvecklingstid totalt: 1,5-2 månader. Grotid: 1-3 veckor beroende på temperatur.
Temperatur vid groning: Från +5 till +20°C.
Sådjup frön: Grunt, 1-2 cm djup såfåra.  
Radavstånd: 3-4 dm.

Jorden luckras väl före sådd utan att vändas. Sängen görs jämn och fast. Gör en såfåra med finger eller käpp och sprid ut fröna glest i fåran. Täck över med lite jord och tryck till försiktigt. Vattna. Vill man skörda huvudsallad regelbundet under sommaren behöver man så eller plantera ut varannan vecka.

Sådd kan ske tidigt på säsongen när frostrisken är över. Frön börjar gro från +5°C. Högre temperatur än 20°C hämmar groddningen och vid temperaturer över 25°C vill sallatsfrön vanligtvis inte gro. Optimal groningstemperatur är 15-20°C, då gror fröna på mindre tid än en vecka. Om frön inte gror beror det i allmänhet på för hög värme. Vill man så vid hög temperatur sår man på kvällen och vattnar på dagen för att sänka temperaturen och/eller så täcker man plantorna med frigolitlådor. Vill man så när det är riktigt varmt ökar chanserna för grobarhet om man först placerar fröna i kylskåpet i en vecka innan plantering.


UNDERHÅLL

Sallat behöver jämn tillförsel på näring och vatten.

Gallring: Gallra några veckor när plantorna blivit några centimeter höga. Gallra först 1 dm mellan plantorna, senare till plantavstånd cirka 2 dm. Fyll gärna på med lite fin kompostjord runt plantorna.

Bevattning: Sallat får aldrig lida brist på vatten, för då blir den besk och går tidigt "i stock", dvs bildar stängel och blommar. Risken är störst varma sommardagar. Konstant fukt är heller inte bra, i synnerhet inte för späda skott. Vattna på förmiddagen så att bladen inte är blöta när kvällen kommer. Vattna mer på jorden än plantan. Om fuktighetshalten i jorden varierar mycket under sommaren kan salladshuvudet spricka sönder. För att jorden bättre ska behålla fukten kan man täcka växtplatsen med gräsklipp.

Gödsling: Huvudsallat tillhör inte de grödor som har allra störst behov av växtnäring, men en väl balanserad gödsling är viktig för odlingsresultatet. När tillväxten kommit igång efter utplantering eller gallring, är det bra att övergödsla med animaliskt mjöl eller hönsgödsel. Mulla ner stallgödsel i jorden någon gång på höstkanten. Arbeta inte ned gödsel djupare än 5 cm.

Luckra: Om jorden blivit tillpackad t ex av kraftig nederbörd kan det vara bra att luckra den för att få syre till rötterna. Ibland passar man då samtidigt på att tillföra lite extra kväve.

Växtskydd: Se avsnitt Växtskydd sallat.


SKÖRD & FÖRVARING

Egentlig huvudsallad är redo att skördas 1,5-2 månader efter sådd, när huvudena blivit lagom stora och känns mjuka och samtidigt spänstiga när man klämmer på dem. Salladen skördas bäst på morgonen då saftspänningen är som högst. Skär av basen med en vass och ren kniv. De yttre lösa bladen putsas bort.

Finns det risk för frost innan skörd kan man skydda sallaten med fiberduk. Lägg på duk så snart nattemperaturen börja sjunka under 5°C och tas bort om det blir varmare igen.

Förvaring: Direkt efter skörd i kylskåp så kallt som möjligt, +1 till +3°C är idealiskt. Hållbarhet cirka en vecka. Hålls sallaten riktigt kall och i hög luftfuktighet kan den hålla i två veckor.

Läs mer

Odla sallat

Huvudsallat

Växtskydd sallat

Odla på balkongen eller inne

Beskrivning olika ekologiska sorter

Bilder olika huvudsallat